Coalitieakkoord: 68 miljoen voor de 'vijf grote opgaven'

'Samen verschil maken', is het motto waarmee CDA, SGP, VVD en PvdA de komende vier jaar de provincie Zeeland gaan besturen. Dat staat in het coalitieakkoord dat vandaag is gepubliceerd. Opvallende elementen uit het provinciaal akkoord: 68 miljoen euro voor investeringen, een ander openbaar vervoersnetwerk en de kerncentrale in Borssele, die misschien langer openblijft.

Behalve een investeringsbedrag van 68 miljoen euro, staan er nog weinig details in het coalitieakkoord. De uitwerking van het akkoord krijgt de komende tijd gestalte, onder meer tijdens de presentatie van de Zomernota en een speciale bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland.

'Vijf grote opgaven'

"Mede op basis van die gesprekken zien wij, net als bijna alle andere fracties in Provinciale Staten, vijf grote opgaven die de agenda voor de komende vier jaar zullen domineren. Dat zijn de aanpassing van Zeeland aan het veranderende klimaat, de energietransitie, de omslag in mobiliteit (met name in het openbaar vervoer), het imago van Zeeland - mede vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt - en de ruimtelijke kwaliteit van Zeeland", schrijven CDA, SGP, VVD en PvdA in het nieuwe coalitieakkoord.

Voor die vijf grote opgaven ligt in totaal 68 miljoen euro klaar om te investeren, blijkt uit het akkoord. Hoe die geplande investeringen verdeeld zullen worden is nog niet bekendgemaakt.

De coalitie in Provinciale Staten trekt 68 miljoen uit voor de energietransitie (foto: Omroep Zeeland)

Kerncentrale

Vanwege de energietransitie - de omschakeling naar energie en brandstoffen die minder CO2 uitstoten - kijkt de coalitie naar de kerncentrale in Borsele. Die kan misschien langer openblijven dan het nu geplande 2033, omdat kernenergie minder CO2-uitstoot oplevert dan bijvoorbeeld olie, vinden CDA, SGP en VVD. Hier lijkt een potentiële splijtzwam binnen de coalitie op de loer te liggen; de PvdA vermeldt in het akkoord expliciet dat ze géén voorstander is van het langer openhouden van de kerncentrale.

De kerncentrale bij Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Het college bestaat uit dezelfde vier partijen als de afgelopen vier jaar: CDA, VVD, SGP en de PvdA. Wel zijn er twee nieuwe gezichten na het vertrek van PvdA-gedeputeerde Ben de Reu en VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht. Hun plaatsen worden respectievelijk ingenomen door Anita Pijpelink (PvdA) en Dick van der Velde (VVD)

Winnaar

Het CDA kwam als grote winnaar uit de bus bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart, en mocht het voortouw nemen bij de vorming van een coalitie. De partij behoudt de belangrijke portefeuilles Financiën en Economie. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaat zich ook bezig houden met het belangrijke dossier rond de energietransitie.

Dick van der Velde neemt het dossier van de marinierskazerne over van zijn VVD-collega Schönknecht en gaat zich verder buigen over Ruimtelijke Ordening, Milieu en Toerisme en Recreatie. Zijn nieuwe PvdA-collega Anita Pijpelink mag aan de slag met de portefeuilles Water, Cultuur en de nieuwe portefeuille Natuur en Natuurbeleving.

Slimme oplossingen

Om het netwerk op dunbevolkte plekken in de provincie overeind te houden, wil de provincie met alle partijen 'werken aan slimme oplossingen'. De portefeuille Vervoer blijft, net als de afgelopen vier jaar, in handen van SGP-gedeputeerde Harry van der Maas, die ook opnieuw de portefeuille Onderwijs gaat beheren.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Provinciale Staten coalitieakkoord
Deel dit artikel:

Reageren