Dorpsbus Ellewoutsdijk overgedragen

ELLEWOUTSDIJK - Als het nieuwe schooljaar begint worden met de bus basisschoolleerlingen uit het dorp naar de verschillende scholen in de omgeving gebracht.
School Ellewoutsdijk De school in Ellewoutsdijk gaat niet meer open, het had al jaren te weinig leerlingen en staatssecretaris Dijksma vond het welletjes.
Catie Stouthamer van de stichting vertelt waar de bus precies voor gebruikt gaat worden.