Gemeente Terneuzen houdt miljoenen over, maar blijft wel voorzichtig

De gemeente Terneuzen heeft vorig jaar 4.157.000 overgehouden. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde jaarrekening over 2018. Toch maant de wethouder van financiën tot voorzichtigheid.

Stadhuis van Terneuzen (foto: OZ)

Volgens wethouder Frank van Hulle is het nodig om het positieve resultaat over 2018, de ruim vier miljoen euro, toe te voegen aan de algemene reserve. "De financiële positie van de gemeente staat de komende jaren onder druk", zegt hij. "We zijn realistisch, er komen nogal wat winstwaarschuwingen aan voor de komende periode."

Tekorten op Jeugdzorg

Van Hulle doelt daarmee bijvoorbeeld over de financiering van het Sociaal Domein, zaken als Jeugdzorg en de WMO. In 2018 kwam Terneuzen ruim drie miljoen euro tekort op de Jeugdzorg. "Het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, is dan dat bij het overhevelen van deze taken van het Rijk naar de gemeenten, niet echt de financiële middelen zijn meegegeven die daarvoor nodig zijn."

'Laat mensen die extra hulp nodig hebben niet in de kou staan, kom gemeenten voldoende tegemoet bij tekorten jeugdhulp en ggz' staat te lezen op de website van VNG. 'Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten'.

Inkomsten dalen

Dat de gemeente Terneuzen in 2018 geld heeft overgehouden, komt vooral door minder afschrijving en rente. En omdat de ambtenaren geld overhielden van de toegekende budgetten voor projecten. "Dat is goed nieuws", zegt Van Hulle. "Maar de uitgaven stijgen nu en de inkomsten dalen, bijvoorbeeld door minder bijdragen van het Rijk."

Gesprek met wethouder Van Hulle over jaarrekening 2018 Terneuzen.

Meer over dit onderwerp:
Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen jaarrekening
Deel dit artikel:

Reageren