Delen strand Domburg afgesloten door zandsuppletie

Delen strand Domburg afgesloten door zandsuppletie
Delen strand Domburg afgesloten door zandsuppletie © Omroep Zeeland
Delen strand Domburg afgesloten door zandsuppletie
Het gaat om regulier onderhoud in opdracht van Rijkswaterstaat. Het strand is in fases afgesloten. Dus alleen het werkgebied waar wordt opgespoten, of waar machines rijden, is niet toegankelijk voor andere gasten. Het opspuiten gebeurt via een zandzuiger op zee. Een baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Kustlijn steekt uit

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. Om te bepalen waar onderhoud nodig is, meten ze de ligging van de kust. Deze gegevens worden vergeleken met de basiskustlijn. Ter bescherming van de bebouwing op het duin en de dijkring, ligt de basiskustlijn bij Domburg meer zeewaarts. Omdat de kustlijn hierdoor uitsteekt, wordt de structurele erosie versterkt. Daarom is het nodig om nieuw zand op te spuiten.
Joost Verheijden is projectleider en zegt dat het extra zand ook gestort wordt om de zeespiegelstijging bij te blijven.
Projectleider Joost Verheijden: extra zand ook voor stijgende zeespiegel
De zandsuppletie wordt mede uitgevoerd door Delta Coastal Services. De zandsuppletie duurt zo'n 45 a 50 dagen en bestrijkt een gebied van 1.800 meter. Delta Coastal Services is een bedrijf uit Vlissingen en voert dit project uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Bij strandonderhoud maken wij het strand hoger en breder door het opspuiten van zand op het strand.

'Het voorjaar is een ideaal moment'

Het afsluiten van delen van het strand valt gelijk met het mooie weer en vakantie voor sommige delen in Nederland. Toch vindt Verheijden de planning niet ongeluk. "In de winter heb je te maken met weer waarin je niet kan werken, bijvoorbeeld storm. Het voorjaar is daarom een ideaal moment om het werk zonder al te veel tijdverlies uit te voeren."