Beatrix hoofdgast bij 250e verjaardag van Zeeuwsch Genootschap

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft het 250-jarig bestaan gevierd met een feestelijke bijeenkomst in Vlissingen. Hoofdgast daarbij was prinses Beatrix.

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in 1769 en bestaat dit jaar 250 jaar. Dat is gevierd, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, de plaats waar het Zeeuws Genootschap is opgericht. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het genootschap.

Wedstrijd voor jongeren

Tijdens de viering heeft Prinses Beatrix een jubileumboek in ontvangst genomen, Van Wijs en Waan, 250 jaar verzamelen, Zeeuws Genootschap 1769-2019. Verder werd het startschot gegeven voor de Young Energy Society Challenge, een wedstrijd die Zeeuwse jongeren uitdaagt om te komen met innovatieve en concrete oplossingen voor de energietransitie.

Foto gemaakt bij de schenking van twee schilderijen aan het genootschap. (foto: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft als doel de 'wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, met name met betrekking tot Zeeland'. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en tentoonstellingen. En het in de verzameling bijeenbrengen en conserveren van al hetgeen uit het oogpunt van wetenschap van belang is met betrekking tot Zeeland.

Collecties in bruikleen

De museale en bibliothecaire collecties van het Genootschap zijn in bruikleen gegeven verschillende Zeeuwse instellingen, zoals het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, en het Stadhuismuseum Zierikzee. Door het genootschap benoemde conservatoren houden toezicht op het beheer en assisteren bij de wetenschappelijke ontsluiting van de kostbare verzamelingen.

Jan Arends, Het Theater met den Chinese Tempel aan de Harte Kamp op het Hof St. Jan ten Heere. (foto: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)

De aanleiding voor de oprichting van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen was een Vlissings initiatief tot de oprichting van een lokale organisatie van wetenschapsbeoefening in 1765. Dat paste binnen het gedachtegoed van de Verlichting. De maatschappij moest worden verbeterd en daartoe moest onderzoek worden verricht en de resultaten daarvan in publicaties vastgelegd.

Grote collecties

In de beginperiode van het Zeeuwsch Genootschap lag de nadruk op geneeskunde, theologie en toegepaste wetenschap. Al in de achttiende eeuw werden grote collecties aangelegd, soms afkomstig uit de overzeese gebiedsdelen, zoals planten, schelpen en gebruiksvoorwerpen.

Het genootschap zetelde in de beginjaren in Vlissingen, in een pand aan de Oude Haven. De meeste leden woonden echter in Middelburg, en daarom werd in 1784 besloten tot de oprichting van een eigen afdeling in Middelburg. Later werd besloten de afdeling in Vlissingen op te heffen.

Zelandia Illustrata

In 1863 kwam een grote collectie prenten en tekeningen in het bezit van het genootschap. Die kwam van de zolder van kasteel Popkensburg in Sint-Laurens, waar de bekende familie Van Citters woonde. Daarmee was de Zelandia Illustrata geboren, een verzameling kaarten en prenten over de provincie Zeeland. Die is inmiddels digitaal te raadplegen.

Lees ook:

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Deel dit artikel:

Reageren