Werkzaamheden Roggenplaat starten in oktober

Het opspuiten van de Roggenplaat in de Oosterschelde start op 1 oktober. De zandplaat wordt opgespoten, omdat die door zandhonger steeds kleiner wordt en het een belangrijke plek is voor vogels en zeehonden.

Roggenplaat (foto: OZ)

Vandaag tekenden Rijkswaterstaat en Boskalis het contract voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat. In totaal wordt er ruim een miljoen kuub zand op de plaat gespoten. De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar klaar zijn.

Mosselkwekers hadden bezwaren, maar die zijn door de Raad van State van tafel geveegd. De kwekers zijn bang dat het opgespoten zand in de kweekpercelen terechtkomt, waardoor er schade zou ontstaan aan de mossels.

Lees ook:

De zandsuppletie is volgens Natuurmonumenten cruciaal voor de natuur. Op de plaat kunnen trekvogels terecht voor voedsel en liggen zeehonden te rusten. Ook heeft de plaat een beschermende rol. De dijken aan de zuidkant van Schouwen krijgen te maken met verminderde golfslag door de Roggenplaat.

Oosterscheldekering

Eigenlijk is de Oosterscheldekering de reden dat de Roggenplaat afkalft. Door de kering is de stroming minder sterk, waardoor platen niet meer natuurlijk worden opgebouwd met zand. En door stormen verdwijnt er zand in het water, waardoor de Roggenplaat steeds lager en kleiner wordt.

Reageren