Mogelijk vijf nieuwe zonneparken in Terneuzen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft in de gemeente Terneuzen vijf plekken aangewezen waarop zonneparken mogen komen.

Zonnepanelen van een zonnepark (foto: Omroep Zeeland )

Sinds februari - toen de gemeente het 'Planologisch toetsingskader zonne-energie Terneuzen' vaststelde - heeft de gemeente verschillende verzoeken van bedrijven binnengekregen om een zonnepark op te zetten. Vijf initiatieven voldeden aan de eisen.

Industriële gebieden en oude stortplaatsen

Qua locaties gaat het om een voormalige gemeentelijke stortplaats aan de Langeweg in Sluiskil (zonnepark Bontepolder), de meest zuidwestelijke percelen van de Mosselbanken naast DOW (zonnepark Mosselbanken Terneuzen), de voormalige vloeivelden van de Suiker Unie bij Sas van Gent (zonnepark Vloeivelden) en twee locaties naast Yara (zonnepark Tractaatweg en zonnepark Koegorsstraat).

"Het zijn veel industriële gebieden. Bijvoorbeeld de velden die vroeger door de Suiker Unie gebruikt werden", zegt wethouder Van Assche van Terneuzen. "Maar ook oude stortplaatsen." Op de velden van de Suiker Unie - zogenoemde 'vloeivelden' rust de bestemming agrarisch, maar door hun verleden kan de grond niet als landbouwgrond worden gebruikt.

In september buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

Deel dit artikel:

Reageren