Wilgen maken vuile grond Dow schoon

TERNEUZEN - Op advies van Dow onderzoekt Advies- en ingenieursbureau Tauw of het aanplanten van wilgen helpt om de bodem te reinigen die is vervuild met onder andere benzeen. Deze methode wordt voor het eerst in Nederland uitgevoerd en heet officieel Fytoremediatie.
Er zijn 33 wilgen geplant op een terrein van 40 bij 60 meter. De komende jaren bekijkt het adviesbureau de resultaten. Als de bomen een positief effect hebben, worden er veel meer wilgen geplant op het terrein van Dow om de bodem te reinigen.