Op zoek naar de allerlaatste bewoners van een Vlissingse sloopwijk

Metershoog onkruid. Dichtgetimmerde huizen. Ingeslagen ramen. En een oorverdovende stilte. De buurt rondom het Ravesteynplein in het Vlissingse Middengebied kan met een gerust hart een spookwijk worden genoemd. Woningcorporatie l'escaut gaat hier 183 woningen slopen. De meeste bewoners zijn weg, er woont nog maar een enkeling.

De meningen over de sloop zijn verdeeld. Zo zegt de ene bewoner: "Het zijn monumentenwoningen, daar moeten ze vanaf blijven", terwijl een ander het de hoogste tijd vindt: "De huizen zijn tachtig jaar oud en helemaal op."

Veel nationaliteiten

Waar de laatste overgebleven bewoners het wel over eens zijn, is dat ze het jammer vinden dat ze weg moeten. Dit terwijl de wijk niet altijd een goede naam had. "We hebben hier met veel nationaliteiten goed samengewoond. Ik heb meerdere keren mijn sleutel 's nachts in het slot laten zitten. De volgende ochtend zat 'ie er nog gewoon op!"

Deze bewoner verlaat met weemoed haar woning (foto: Omroep Zeeland)

Een andere bewoner die er 19 jaar woonde, vertelt dat ze in de beginjaren wel last van probleemjongeren had. "Maar vanaf 2004 heb ik hier prima gewoond."

Van Polen tot Bergen op Zoom

Waar de bewoners heen verhuizen, verschilt sterk. Zo zegt een bewoner naar Polen te vertrekken, omdat hier de woonlasten de pan uit rijzen. Een tweede vertrekt naar Bergen op Zoom en een derde gaat een stukje verderop in de Bloemenbuurt wonen. Een enkeling heeft nog geen nieuwe woning gevonden.

De huurhuizen uit de jaren dertig voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Na uitvoerig onderzoek heeft l'escaut gekozen voor volledige sloop en nieuwbouw van het Ravesteynplein. Voor de 183 te slopen woningen komen 127 nieuwe woningen terug. Het project krijgt subsidie van de Provincie Zeeland, die geld beschikbaar stelt voor de sloop van verouderde of verpauperde woningen.

De jaren dertig woningen zijn verpauperd (foto: Omroep Zeeland)

Hoogste sloopratio

In Vlissingen zijn in de periode 2012-2018 volgens de CBS-statistiek 432 woningen met de vlakte gelijk gemaakt. Dat zijn er verhoudingsgewijs erg veel en Vlissingen heeft daarmee van heel Zeeland de hoogste 'sloopratio'. Dat wil zeggen: per 1000 bestaande woningen zijn er hier in die zeven jaar 19,3 gesloopt. Ter vergelijking: het Zeeuwse gemiddelde sloopratio is 11,8, het Nederlandse gemiddelde is 10,7. Middelburg en Noord-Beveland zijn bij ons de hekkensluiters met respectievelijk 3,5 en 2,3 sloopratio.

Om overlast en illegaal dumpen tegen te gaan zijn er rondom het Ravesteynplein in Vlissingen dagelijks controlerondes van wijkbeheer l'escaut, gemeentehandhavers en de politie. Ook is er camerabeveiliging ingezet in het deel waar geen bewoners meer wonen.

Sloop na zomervakantie

De eerste sloopwerkzaamheden starten na de zomervakantie. Eind van het jaar moeten de allerlaatste bewoners weg zijn. In de zomer van 2020 begint de nieuwbouw, twee jaar later moet het hele project klaar zijn.

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen sloop woningen l'escaut
Deel dit artikel:

Reageren