Koffiestop zorgt voor ruzie bij toerclub

KRABBENDIJKE - Waarschuwing De drie wielrenners hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen omdat ze zich tijdens de wekelijkse competitieritten niet aan het reglement van de vereniging houden door halverwege te stoppen voor een bakje koffie.
Volgens het bestuur is de koffiestop tegen het principe 'samen uit, samen thuis' van de club. Luister naar Adrie de Schipper, één van de gewaarschuwde renners.

Tekst van de brief van T.C. De Trappers

"Beste ......,
Het bestuur heeft zich ernstig beraden over je houding t.a.v. de gestelde regel in het Huishoudelijk Reglement, zoals beschreven in Artikel 1 punt 6. Het gaat hier met name over het principe 'samen uit, samen thuis' tijdens de wekelijkse competitieritten van de vereniging op zaterdagen. Je onttrekt je regelmatig aan die afspraak door samen met anderen tegen de wil van de meerderheid van Groep .. toch een koffiestop in te lassen.
Je bent hierop meerdere keren aangesproken, maar wij zien geen wijzigingen in je gedrag en merken geen enkel begrip voor de stelregel. Dit gedrag werkt negatief op de ontwikkeling van de .. Groep. Bovendien is het bestuur bekend met het feit dat, omwille van dit gedrag, leden wegblijven of noodgedwongen kiezen voor een andere groep.
Namens het bestuur maak ik melding van het voorgenomen besluit om over te gaan tot schorsing wanneer je deze houding niet wijzigt.Een schorsing wordt niet doorgezet wanneer je per omgaande, per brief of mail, bevestigt je te zullen houden aan de stelregel van het Artikel 1 punt 6 van het Huishoudelijk Reglement. Je moet dit bericht zien als een uiterste poging om de schorsingsmaatregel te voorkomen en wij als bestuur en medesporters hopen van harte dat wij spoedig een positief antwoord van je mogen verwachten.
Met groet, Namens het bestuur van TC DE TRAPPERS"