Twitterbericht Ad Koppejan: 'heftige tijden'

OOST - SOUBURG - Ad Koppejan uit Zoutelande wordt samen met Ab Klink en Kathleen Ferrier gezien als de belangrijkste dwarsligger in de CDA-fractie.
Druk De drie willen geen politieke samenwerking met de PVV van Geert Wilders, of hebben daar grote bezwaren tegen. Koppejan lijkt te in zijn tweet te suggereren dat hij zich niet onder druk laat zetten door anderen, de CDA-top of fractievoorzitter MaximeVerhagen bijvoorbeeld.