Bijna 3 miljoen voor het afscheid van zeventien medewerkers, dit is waar dat geld aan opgaat

De provincie Zeeland moet bijna drie miljoen euro betalen aan 'frictiekosten' omdat zeventien medewerkers van de Zeeuwse milieudienst overgaan naar een andere organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG. De zeventien medewerkers blijven gewoon vanaf dezelfde plek in het stadhuis van Terneuzen werken en hoeven dus niet naar Rotterdam te verhuizen. Alle medewerkers houden hun baan. Bijna drie miljoen euro, voor zeventien medewerkers... Waar gaat al dat geld aan op dan?

'Verhuizing' van zeventien medewerkers milieudienst RUD kost 2,8 miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

De grootste kostenpost is de compensatie voor 'schaalnadeel overhead'. Met het verlies van medewerkers kan de organisatie niet meteen ook de zogenoemde 'overhead', kort gezegd de vaste lasten, inkrimpen. De RUD wordt daarvoor gecompenseerd met een bedrag van 1,7 miljoen.

Wat ook opvalt is het sociaal plan voor de zeventien medewerkers die hun baan behouden, maar vanaf oktober werken onder een andere baas. Kosten: 27.000 euro.

Directeur Anton van Leeuwen van de Zeeuwse milieudienst RUD gaat niet in op ons verzoek tot een interview voor de camera, maar wil wel schriftelijk reageren. Dit is zijn verklaring voor hoe de kosten tot bijna drie miljoen euro zijn opgelopen:

1,7 miljoen overhead voor zeventien medewerkers? Wat valt er onder die post overhead?

Directeur Anton van Leeuwen: "Onder de overhead in de jaarrekening van de RUD vallen kosten van huisvesting, reiskosten, opleidingskosten, personeelsadministratie, financiële administratie, automatisering, afdeling staf, overige organisatiekosten. Onder overhead zoals KPMG dat definieert vallen ook de generieke taken die de RUD uitvoert voor haar deelnemers zoals de milieuklachtenlijn, 24-uurs piketdiensten, vertegenwoordiging in landelijke overleggen en het volgen van landelijke ontwikkelingen. De omvang van onze overheadkosten is gemiddeld t.o.v. andere overheidsorganisaties."

Een andere kostenpost is 'Frictiekosten sociaal plan' van in totaal 227.000 euro. Daaronder valt onder andere een plaatsingscommissie van 22.000 euro. Kunt u mij uitleggen welke taken de plaatsingscommissie heeft en wie daarin zitten?

"De Plaatsingsadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De PAC heeft tot taak advies uit te brengen aan de RUD en DCMR over welke medewerkers geplaatst worden en welke niet en waarom, overwegende de taken die overgaan naar de DCMR en de taken die achterblijven bij de RUD. 28 medewerkers besteden een deel van hun taak aan Brzo-werk [zeer gespecialiseerde controles en vergunningsprocedures van hoog risicobedrijven, red.]. Van die 28 medewerkers gaan 17 collega's naar de DCMR. De overige medewerkers blijven in dienst bij de RUD."

Er is 50.000 euro nodig voor 'Compensatie toelagen, vakantie- en compensatieverlof'. Wat ligt daaraan ten grondslag?

"Dit betreft teveel gewerkte uren die de vertrekkende medewerkers niet meer kunnen opnemen (compenseren) voordat ze naar de DCMR gaan."

23.000 euro is uitgetrokken voor 'Functie- en persoonsgebonden toelagen'. Wat houdt dat in?

"Deze toelagen hebben betrekking op neventaken die de medewerkers vervullen, zoals milieupiket."

De kosten voor een afscheidsbijeenkomst zijn begroot op 10.000 euro. Voor wie is de afscheidsbijeenkomst bedoeld?

"Die afscheidsbijeenkomst is bedoeld om als RUD met alle (circa 100) medewerkers afscheid te nemen van de 17 collega's die uit dienst gaan bij de RUD."

Waaraan wordt de 10.000 euro voor een afscheidsbijeenkomst besteedt?

"De afscheidsbijeenkomst is nog niet georganiseerd. Bedragen zijn dan ook niet te noemen. Het zal een bijeenkomst zijn met alle medewerkers en het bestuur. Kosten zijn huur van een externe locatie en een hapje en een drankje voor de aanwezigen. Uit de 10.000 euro die wordt genoemd worden ook de kosten betaald die voortvloeien uit de werkkostenregeling. Dit is een belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel, waar ook een afscheidsbijeenkomst onder valt."

Waar wordt het geld aan besteed?

Kostenpost Bedrag
Schaalnadeel overhead (zie boven) 1,7 miljoen
Frictiekosten sociaal plan (zie boven) 227.000 euro
Doorbetaling van het lopende contract met de gemeente Terneuzen voor het leveren van administratieve ondersteuning, ict en meubilair, voor de vertrekkende medewerkers. De nieuwe werkgever DCMR sluit voor deze diensten een nieuw contract af. 61.000 euro
Wegvallen vaste kosten voor gemeente Terneuzen. De gemeente wordt gecompenseerd omdat zij van de Zeeuwse milieudienst RUD in de toekomst geen vergoedingen meer gaat ontvangen voor het al afgesproken juridische advies, administratie, ict en meubilair 99.000 euro
Onvoorziene kosten op post Frictiekosten sociaal plan RUD 11.000 euro
Plaatsen afscheidingswand, zodat de zeventien medewerkers een aparte werkruimte krijgen 10.000 euro
Migratie data, de kosten die nodig zijn om lopende dossiers van het ene ict-systeem naar het andere te verplaatsen 11.000 euro
Inhuur extern personeel voor de Zeeuwse milieudienst RUD, zoals juridische adviseurs, en extra uren voor de projectgroep, de ondernemingsraad en overdracht van dossiers 319.000 euro
Opleiden en voorlichten van de zeventien medewerkers voordat zij in dienst komen bij DCMR 142.000 euro
Onvoorziene kosten Zeeuwse milieudienst RUD 47.000 euro
Inhuur extern personeel DCMR, zoals een projectleider en juridische adviseur en extra uren personeel voor voorlichtingsbijeenkomsten 113.000
Opleidingen van de zeventien medewerkers nadat zij in dienst komen van de milieudienst DCMR in de regio Rotterdam 20.000 euro
Investering van DCMR in installatie van it-netwerk, overdracht van dossiers en overname werkplekken 19.000 euro
Onvoorziene kosten milieudienst regio Rotterdam DCMR 15.000 euro

Lees ook:

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Deel dit artikel:

Reageren