Provincie na ongeluk: 'Grootschalige aanpak Deltaweg kan nog jaren duren'

Het kan nog jaren duren voordat de Deltaweg grootschalig wordt aangepakt. Dat zegt provinciebestuurder Harry van der Maas in reactie op het ongeval waarbij gisteren zestien mensen gewond raakten.

Politieonderzoek na grootschalig ongeluk op de Deltaweg (foto: HV Zeeland)

In het provinciale Coalitieakkoord 2015-2019 is afgesproken een plan op te stellen om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de Deltaweg tussen Goes en Zierikzee. De meest uitgebreide en meest veilige variant, met twee keer twee rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, gaat tussen de 75 en de 150 miljoen euro kosten.

Duurt nog jaren

"Dat geld hebben we niet", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Dus ik zie deze variant niet zo heel snel gebeuren. En als je dit al gaat doen, dan kost het nog jaren om dit te realiseren." Van der Maas zegt dat er op korte termijn al gewerkt wordt aan oplossingen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

"Bijvoorbeeld het landbouwverkeer scheiden van de fietsers op de parallelweg", zegt Van der Maas. "En we kijken naar maatregelen om het kruispunt bij Wilhelminadorp veiliger te maken. Dat zijn eerste stappen op weg naar de totale verbetering van de weg."

Remco van Schellen in gesprek met gedeputeerde Van der Maas over ongeval Deltaweg.

Quick scan

Eerder dit jaar is een zogeheten Quick scan uitgevoerd waarin de mogelijke aanpassingen van de Deltaweg bekeken zijn. Daarin staat dat de inrichting van de weg op dit moment niet voldoet. Het wegvak tussen Goes en Noord-Beveland is gecategoriseerd als regionale stroomweg, waar een maximum snelheid van 100 km/u zou moeten gelden.

Daarbij hoort volgens de studie dan wel een inrichting met 'ongelijkvloerse kruisingen, rijbanen die fysiek van elkaar gescheiden zijn', een parellelweg voor lokaal verkeer die bovendien geschikt is als calamiteitenroute en een vrijliggend fietspad voor de fietsers.

Inrichting weg voldoet niet

Voor de huidige situatie op N256 tussen Goes (N664) en Noord-Beveland (N255) geldt dat 'de inrichting van de weg niet voldoet.' Er geldt bijvoorbeeld een maximumsnelheid van 80 km/u en de weg is vrijwel geheel uitgevoerd met twee rijbanen en gelijkvloerse kruispunten. De N256 is na de A58 de drukste provinciale weg in Zeeland.

In de Quick scan staat dat er geen betrouwbare cijfers zijn over de aantallen verkeersongevallen en -slachtoffers. De N256 krijgt een gemiddeld risicoprofiel, maar 'het ontbreken van fysieke rijbaanscheiding en ongelijkvloerse kruisingen zorgt voor blijvend risico op frontale botsingen.'

Op basis van de huidige inzichten wordt er vanuit gegaan dat het gemotoriseerde verkeer op de Deltaweg gaat groeien met 15 tot 20%. Dit zal in de toekomst leiden tot 'een aanzienlijke groei van de doorstromingsproblemen en grotere onveiligheid.'

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Noord-Beveland ongeval Deltaweg N256
Deel dit artikel:

Reageren