Petitie tegen uitbreiding intensieve veehouderij op Noord-Beveland

De D66-fractie in de gemeente Noord-Beveland is een petitie gestart tegen de voorgenomen uitbreiding van de intensieve veehouderij op het eiland. Aanleiding is het plan van een ondernemer om in stallen aan de Stekeldijk bij Geersdijk 6.500 vleesvarkens onder te brengen.

Varkens in varkensstal, archieffoto (foto: ANP)

De D66'ers vinden het onbestaanbaar dat de plannen doorgaan, terwijl door een recente uitspraak van de Raad van State overal in het land bouwprojecten worden stilgelegd vanwege de schade van stikstofuitstoot aan de natuur. Veehouderij stoot namelijk veel stikstof uit.

Directe schade

Die stikstofuitstoot berokkent volgens de D66 ook directe schade aan de nabijgelegen Natura 2000-gebieden, zoals het Veerse Meer en de Oosterschelde. Die lijden volgens de partij al onder de huidige stikstofuitstoot van de veehouderij, laat staan de toename in uitstoot door de nieuwe varkensstallen.

De bouwsector ziet volgens berekeningen van de ABN Amro door de uitspraak van de Raad van State en het daarop volgende bouwverbod de komende vijf jaar voor 14 miljard euro aan projecten in rook opgaan. In mei oordeelde de hoogste rechter dat de Nederlandse stikstofaanpak niet deugt en er dus geen nieuwe bouwvergunningen verleend mogen worden.

Tankwagens vol met varkensstront

Maar de D66 ziet naast de stikstofuitstoot vooral ook andere bezwaren. Zoals de mest die al die varkens produceren. Die 6.500 varkens zouden 7.300 kubieke meter mest per maand. Dat zijn minstens 160 grote tankwagens vol met varkensstront, heeft de D66-fractie berekend. Daarnaast moeten de dieren ook gevoerd en vervoerd worden.

Behalve al die af- en aanrijdende vrachtwagens geven die nieuwe varkensstallen ook stankoverlast en verspreiden ze volgens de D66 ook schadelijke bacteriën, gifstoffen en fijnstof. Bovendien komen de omwonenden in de stank te zitten. Daarnaast is het ook niet goed voor de dieren zelf, betoogt D66. Grootschalige veehouderijen zijn volgens de partij 'zelden diervriendelijk'.

Bezwaar aantekenen

Bewoners van het omliggende gebied konden bezwaar aantekenen tegen de plannen, maar volgens de D66-fractie had lang niet iedereen dat door. "Sommigen ontdekten het te laat of hebben de aankondiging in het Gele Krantje niet gezien", schrijft de D66-fractie. "Anderen zijn op het verkeerde been gezet doordat ze van de gemeente hebben begrepen dat alleen mensen die binnen 500 dan wel 1000 meter van de locatie wonen, bezwaar konden maken."

Alle ondertekenaars van de petitie roepen het College en de Gemeenteraad op om geen nieuwe vergunningen voor nieuwe veehouderijen of uitbreidingen van bestaande veehouderijen meer af te geven. Ook betuigen ze hiermee steun aan de burgers die tegen de uitbreidingsplannen in beroep gaan.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Deel dit artikel:

Reageren