'Meer Zeeuwse bermen moeten natuurvriendelijk gemaaid worden'

Te weinig bermen in Zeeland worden ecologisch gemaaid, vinden natuurorganisaties en deskundigen. Als het aan hen ligt wordt er langs wegen weer snel op een natuurvriendelijke manier gemaaid, want bermen zijn van enorme waarde voor bijvoorbeeld insecten.

Een icarusblauwtje in een ecologisch gemaaide berm (foto: Omroep Zeeland)

Provincie, waterschap en Rijkswaterstaat maaien samen de bermen van 4.600 kilometer aan wegen. Daarvan wordt 278 kilometer op een ecologische manier gemaaid. Insectenwetenschapper Anton Baaijens zegt dat er in ecologisch gemaaide bermen veel meer insecten leven dan in reguliere gemaaide bermen.

Bij ecologisch of natuurvriendelijk maaien wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met planten en dieren. Er wordt gefaseerd gemaaid, en ook het tijdstip waarop er wordt gemaaid is daarbij van belang. Er blijft altijd een strook over met planten of kruiden. Er wordt niet geklepeld en het maaisel wordt weggehaald. De kosten van het afvoeren van het maaisel maken dat dit doorgaans duurder is dan het maaien met een machine.

Baaijens houdt voor verschillende opdrachtgevers bij wat er gebeurt in natuurvriendelijk gemaaide bermen. Een van die bermen ligt aan de weg tussen Haamstede en Renesse. Die staat volgens Baaijens vol met wilde planten als klavers, wikke, dubbelkelk, wilde peen en verschillende grassoorten. "Vooral in de grassen zitten veel soorten vlinderrupsen. De bloemen zijn weer van belang voor de nectar en het stuifmeel."

Een ecologisch gemaaide berm bij Noordwelle. Een strook planten blijft staan en wordt later gemaaid (foto: Omroep Zeeland)

Ook Anthonie Stip van de Vlinderstichting onderschrijft het belang van natuurvriendelijke bermen. "We moeten daar zuinig op zijn, want het belang wordt nogal eens onderschat. Bermen vormen een belangrijke voedsel- en schuilplek voor planten en dieren."

Volgens Stip werd er vroeger volop natuurvriendelijk gemaaid maar lijkt veel kennis verdwenen. "In een land waar alles zo efficiënt moet, zijn we ook een aantal waarden, zoals die voor de natuur kwijtgeraakt. Het gaat met een heleboel dieren en planten niet zo goed. We worden er nu van doordrongen dat we die waarden weer hoog op de agenda moeten zetten."

De Vlinderstichting heeft een keurmerk ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat er meer ecologisch gemaaid wordt. Het is bedoeld voor aannemers en groenbedrijven die het maaiwerk aannemen, omdat het bermbeheer vaak wordt uitbesteed aan derden voor meerdere jaren. "Als je volgens het keurmerk werkt, worden met de beheerders duidelijke afspraken gemaakt, het effect van ecologisch maaien wordt in kaart gebracht en chauffeurs worden ook geschoold. Het is bedoeld om de vakbekwaamheid te vergroten", aldus Stip.

Volgens hem wordt er op dit moment nog niet in Zeeland met dit keurmerk gewerkt, maar hij zegt wel geluiden te hebben gehoord dat aannemers er mee aan de slag willen.

Een geklepelde berm, waar het maaisel blijft liggen (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar is landelijk het Deltaplan Herstel Biodiversiteit vastgesteld om de teruggang van planten- en diersoorten aan te pakken. "Door de natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen ontstaat een fijnmazig netwerk waar wilde dieren en planten kunnen floreren", staat in het plan als doel voor 2030 beschreven.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Meer over dit onderwerp:
bermen vlinderstichting
Deel dit artikel:

Reageren