Eerste wintrackmast van Zeeland dag later alsnog geplaatst

Eerste windtrackmast van Zeeland wordt geplaatst
Eerste windtrackmast van Zeeland wordt geplaatst © TenneT
Het gaat om een zogeheten wintrackmast, de eerste voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. TenneT is daarvoor nu bezig met de aanleg van een 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding (380kV) tussen Borssele en Rilland.

Meer capaciteit

Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost en komt er meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor de windparken die voor de Zeeuwse kust worden aangelegd. In totaal worden er 114 wintrackmasten en twee vakwerkmasten geplaatst.
Eerste bipole-mast van Zeeland wordt een dag later alsnog geplaatst
Eerste bipole-mast van Zeeland wordt een dag later alsnog geplaatst © TenneT
Het gaat om een nieuw type mast, de zogeheten bipole-mast. Die bestaat uit twee torens die boven de grond volledig gescheiden van elkaar zijn. Daardoor zou er een kleiner magneetveld ontstaat en door de vorm en de kleur zouden ze ook minder afsteken tegen het landschap.

Deadline

De nieuwe verbinding moet in 2020 in gebruik worden genomen, maar onduidelijk is of die deadline gehaald wordt. TenneT heeft namelijk Heijmans-Europoles de deur gewezen omdat die aannemer volgens TenneT niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen als het gaat om de geleverde en gestelde datum van inbedrijfname.
Tennet is nu nog steeds op zoek naar een nieuwe aannemer. Dat heeft directe gevolgen voor de planning van de verbinding Zuid-West 380 West. TenneT is nog bezig met het in kaart brengen van de consequenties voor de in 2020 geplande ingebruikname van de nieuwe verbinding.

Lees ook: