Bomen kappen in Vlissingen vereenvoudigd

VLISSINGEN - Alleen voor bomen die op de zogenaamde 'Beschermde Bomenlijst' staan blijft het verplicht om een kapvergunning aan te vragen.
In totaal staan er 131 bomen op de 'Beschermde Bomenlijst'.
Het gaat daarbij veelal om bomen met landschappelijke of cultuurhistorische waarde. De ' Bomenlijst' is samengesteld in overleg met verschillende maatschappelijke partijen.