Vooral woningbouw in Zeeland heeft last van stikstofbesluit

Vooral de woniningbouw in Zeeland heeft last van het stikstofbesluit. Van de 618 projecten waarvan de vergunning vertraging kan oplopen gaat het in 288 gevallen om woningen. Dat blijkt uit een inventarisatie die is gemaakt door de Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en provincie (inclusief RUD Zeeland).

Bouwen in Cadzand (foto: Omroep Zeeland)

De Provincie Zeeland heeft de risicolijst vandaag bekend gemaakt. Het gaat om 'Zeeuwse projecten die mogelijk geraakt worden door de PAS-uitspraak'. In mei keurde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof, kortweg PAS, af. Doel is het beschermen van natuurgebieden. Sinds de uitspraak wordt de aanvraag van vergunningen voor nieuwe projecten bemoeilijkt.

Ook kantoren, hoogspanningsmasten en evenementen

Ook het bedrijfsleven heeft last van het stikstofbesluit. 118 projecten van bedrijventerreinen, in de industriële sector of de havensector, die in 2019 of 2020 een vergunning nodig hebben, komen mogelijk in de problemen. Dat geldt ook voor elf nieuwe kantoren en winkels. Vierentwintig projecten van het Waterschap moeten wachten op toestemming.

177 projecten vallen in de categorie 'overig'. Daarbij moet worden gedacht aan hoogspanningsmasten, wegen en vaarwegen maar ook aan evenementen. In totaal lopen 618 projecten in Zeeland het risico geraakt te worden door de PAS-uitspraak.

Verdeling

De meeste van die 618 projecten, namelijk 518 komen voor rekening van de Zeeuwse gemeenten. De rest is van de provincie en RUD Zeeland (76 projecten) en het waterschap (24).

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Raad van State stikstofbesluit
Deel dit artikel:

Reageren