'Bouw Marinierskazerne mogelijk weer vertraagd, dit keer door het stikstofbesluit'

De bouw van de Marinierskazerne in Vlissingen-Oost loopt mogelijk nog meer vertraging op na de stikstofuitspraak van de Raad van State. De Marinierskazerne staat op een lijst van 127 belangrijke rijksprojecten die na de uitspraak voorlopig niet doorgaan. De gemeente Vlissingen hoopt op een tijdige oplossing van het stikstofprobleem.

Marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Of het langer duurt voordat de eerste schep de grond ingaat, is nog niet helemaal zeker. In juni werd de gunning van de sanering van het bouwterrein waar de kazerne is gepland met een jaar uitgesteld. De nieuwe uiterlijke datum is nu 1 juli 2020, de verhuizing van Doorn naar Vlissingen staat gepland voor 2024. Sinds de uitspraak van de Raad van State denkt het kabinet al maanden na over een goede aanpak. Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes gaat een advies geven. Het is nog niet duidelijk wanneer Remkes klaar is met het advies.

Reactie gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen hoopt dat er snel een oplossing komt blijkt uit een schriftelijke reactie: "Gezien de urgentie van de PAS-problematiek is het niet ondenkbaar dat voor deze problematiek op korte termijn een oplossing wordt gevonden, waardoor de interne processen van Defensie leidend zijn/blijven in de planning van de Michiel Adriaanszoon De Ruyterkazerne."

Pas bouwen met stikstofplan

De Raad van State oordeelde eind mei dat Nederlandse bedrijven pas mogen bouwen als ze een zogeheten stikstofplan hebben. Een project mag dan pas beginnen als bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Dat is wel lastig aan te tonen, omdat er bij iedere schep in de grond stikstof vrijkomt. Andere projecten op de lijst zijn bijvoorbeeld de aanpassing van de Afsluitdijk, de renovatie van het Binnenhof en de uitbreiding van spoorverbindingen, snelwegen en vliegvelden.

Behalve de grote rijksprojecten dreigen meer projecten compleet stil te vallen door het stikstofbesluit. In Zeeland gaat het om meer dan zeshonderd bouwprojecten.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen Marinierskazerne Doorn
Deel dit artikel:

Reageren