Plan Brouwerseiland van de baan: geen eilandjes met 325 woningen in Grevelingenmeer

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar
Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar © Zeelenberg Architectuur
Vier tegenstanders van het plan waren naar de Raad van State gestapt om het omvangrijke project tegen te houden; de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en het zeil- en surfcentrum Brouwersdam.
De zitting diende op 26 en 27 september. Normaal duurt het enkele weken voordat de Raad van State uitspraak doet, maar 'gezien de complexiteit van de materie rondom Brouwerseiland', zoals een persvoorlichter het verwoordde, is het meer dan een half jaar later geworden.

Te veel vragen open

Volgens de Raad van State kan het plan in zijn huidige vorm niet doorgaan, maar kan het eventueel later wel doorgaan als het project aan een aantal voorwaarden voldoet. Volgens de Raad van State laat het huidige plan nu nog te veel vragen open. Zo is de invloed van de eilanden op het surfgebied nog niet duidelijk. "Daarnaast is niet uitgesloten dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De aanvoer van zand dat wordt gebruikt bij het opspuiten van de eilanden kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta", schrijft de Raad van State op haar site.
<p>Brouwerseiland is een gedurfd, maar ook omstreden project. Op dertien kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer moesten 325 vakantiewoningen worden gebouwd. Volgens voorstanders zou Brouwerseiland 500 vaste en 715 tijdelijke banen opleveren. Tegenstanders betwijfelden dat en wezen op de gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Surfers wezen erop dat ze hun vaste stek kwijtraakten, waarmee ook meteen een groot aantal surftoeristen zou wegblijven. Er zou worden gebouwd tegen een primaire waterkering aan, de Brouwersdam. Bovendien ligt de locatie, de Middenplaathaven, middenin een beschermd Natura 2000 gebied.</p>
Persvoorlichter Emmy de Jager legt uit dat het plan om verschillende redenen niet door kan gaan. "De eerste reden is dat het plan is uitgebreid in de loop der tijd. Het is groter dan eerst gepland. Er mag hogere bebouwing komen, maar naar die uitbreiding is geen onderzoek gedaan. Dat betekent dat die uitbreiding in bebouwing en hoogte gevolgen kan hebben voor de windcondities."
"Een volgend punt is dat het project deels in een natuurgebied ligt. Er zitten ook fouten in de natuurvergunning die dan nodig is. Er is onvoldoende gekeken naar de gevolgen voor de zeehonden en naar een aantal vogels die het al moeilijk hebben daar. Er moet opnieuw onderzoek naar worden gedaan", aldus De Jager. Ook is niet goed gekeken of het surfstrand toegankelijk blijft voor surfers en of er voldoende parkeergelegenheid is bij de Brouwersdam.
Een zeehond bij Brouwersdam
Een zeehond bij Brouwersdam © Sebastian Kassbaum
Volgens De Jager betekent de uitspraak van de Raad van State niet dat er definitief een streep door het project kan worden gezet. "We zien fouten waar het gaat om de onderzoeken. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de surfers en natuurgebieden in de omgeving. Wellicht kan dat met aanvullende onderzoeken wel worden opgelost."
De persvoorlichter laat weten dat verschillende overheden, zoals provincie en gemeente, nu aan zet zijn. Zij moeten kijken of ze aanvullende onderzoeken gaan doen en of ze aan de hand van die uitkomsten het project opnieuw bestemmen en vergunnen."
Raad van State over uitspraak Brouwerseiland