Meer geld voor wilde bijen want die brengen nogal wat teweeg

Bijen zijn onmisbaar in de fruitteelt
Bijen zijn onmisbaar in de fruitteelt © Omroep Zeeland
De wilde bijen zorgen voor een betere bestuiving van fruitbomen. Uit onderzoek blijkt dat met name de wilde bij erg belangrijk is voor de fruitteelt. In Zeeland zijn tweehonderd verschillende bijensoorten. Bestuiving door verschillende soorten bijen zou zorgen voor meer en betere vruchten. Telers kunnen hun oogst dan vaker als klasse 1 naar de veiling brengen en op die manier levert de bij de appel- en perensector miljoenen winst op.
De bloemstroken zorgen voor langere beschikbaarheid van voedsel voor insecten. De biodiversiteit zal daardoor toenemen. Dat is gunstig voor insecten die natuurlijke vijanden zijn van zogenoemde 'plaagsoorten'.

Minder pesticiden

Bestrijding van schadelijke insecten in de fruitteelt door middel van andere insecten zorgt voor een afname van het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen. Nederland hoort bij de grootste gebruikers van pesticiden in Europa, gemeten per hectare landbouwgrond. Er wordt daarom gezocht naar alternatieven. Het project 'Meer natuur voor pittig fruit' is daar een voorbeeld van.
Nestblok voor bijen en andere insecten
Nestblok voor bijen en andere insecten © Omroep Zeeland
Het project 'Meer natuur voor pittig fruit' loopt dit jaar af. Met de subsidie van 150.000 euro kan het project in Zeeland nu worden voortgezet. Vijfentwintig fruittelers en vijf particulieren krijgen nestblokken en bloemstroken in hun boomgaard.

Lees ook: