'Zeeland zeker 100 jaar veilig ondanks zeespiegelstijging'

'Zeeland zeker 100 jaar veilig ondanks zeespiegelstijging'
'Zeeland zeker 100 jaar veilig ondanks zeespiegelstijging' © Omroep Zeeland
In het Deltaprogramma wordt niet alleen naar de nabije toekomst gekeken, maar er wordt ook met alle scenario's in de verre toekomst rekening gehouden. "Ook als de zeespiegel veel harder gaat stijgen dan nu het geval is."
Zeeland is veilig
Volgens Glas is het belangrijk dat Nederland overal op voorbereid is. "We kijken minimaal een eeuw vooruit. Dus in plaats van reageren, zoals na 1953, kijken we naar de ontwikkelingen die nog voor ons liggen."
Achter de schermen wordt er volgens Glas hard gewerkt om de eventuele gevolgen van de zeespiegelstijging voor Nederland in kaart te brengen. "Het is onzeker, maar met alle wetenschap en kennis ontwikkelen we inzichten over wat de gevolgen zouden kunnen zijn van deze zeespiegelstijging en naar aanleiding daarvan nemen we maatregelen."

Snellere stijging

Tot voor kort werd er door het kennisinstituut Deltares en het KNMI van uitgegaan dat de zeespiegel deze eeuw maximaal één meter stijgt. Maar recent onderzoek laat zien dat de ijskappen van Groenland en Antarctica sneller smelten. Nieuwe projecties van het KNMI wijzen erop dat de zeespiegel mogelijk met wel twee meter kan stijgen. Ook als de doelen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald. Bij een opwarming van de aarde met zo'n 4°C in 2100 kan de zeespiegel zelfs met drie meter stijgen.
<p>Stijging van de zeespiegel ontstaat door het toenemen van het watervolume in de oceanen. Door opwarming van de aarde zet water uit (thermische expansie) en smelten gletsjers en ijsplaten op land, zoals op Antarctica en Groenland. Het smelten van zee-ijs, zoals in het Noordpoolgebied, draagt nauwelijks bij aan een hogere zeespiegel. Regionale niveauverschillen worden veroorzaakt door oceaanstromingen en verschillen in zwaartekracht, temperatuur en zoutgehalte.</p>

Merkbaar vanaf 2050

Deze versnelling zal waarschijnlijk vanaf 2050 merkbaar worden. De zeespiegelstijging die daarna zal optreden hangt af van de mate waarin de CO2-uitstoot wereldwijd wordt teruggedrongen en de snelheid waarmee het ijs op Antarctica smelt.
De ijskappen smelten
De ijskappen smelten © Deltares
Volgens Glas is deze versnelling voor de Nederlandse kust nog niet zichtbaar. "We meten al jaren, statistisch gezien, hetzelfde stijgingspercentage van zo'n 2 millimeter per jaar. En we gaan er nog steeds vanuit dat dit de komende jaren hetzelfde blijft." Maar iedereen die zich bezighoudt met deze materie, waaronder kennisinstituut Deltares, is voorbereid en heel alert op eventuele versnellingen.
Kijkend naar de watersnoodramp, het verhaal, de herinneringen en de pijn, weet ik dat dit onderwerp bij veel mensen leeft en dat veel Zeeuwen zich zorgen maken over de toekomst.
Peter Glas - Deltacommissaris

Droge voeten

Ook kijkend naar het gunstige scenario van maar 2 millimeter per jaar zal, volgens Glas, Nederland in de toekomst toch allerlei maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat we droge voeten behouden. Na het afmaken van de Deltawerken heeft de Deltacommissaris een aantal beslissingen genomen ten aanzien van de veiligheid en heeft het als volgt omschreven: "Zacht waar het kan, hard waar het moet."
De Stormvloedkering is een 'harde' kering en zandsuppletie valt in de categorie 'zachte' maatregelen. Dit kunnen we volgens Glas nog lang volhouden, maar een snellere zeespiegelstijging betekent wel meer zand, dus ook meer meer kosten. Daarnaast zullen de stormvloedkeringen veel vaker dichtgaan en eerder opgeknapt of zelfs vervangen moeten worden.
De stormvloedkering
De stormvloedkering © Omroep Zeeland

Watersnoodramp

Glas kan zich voorstellen dat er toch nog veel Zeeuwen zijn die zich zorgen maken over de toekomst. "Kijkend naar de watersnoodramp, het verhaal, de herinneringen en de pijn, weet ik dat dit onderwerp bij veel mensen leeft." 'Men lijdt het meest onder het lijden wat men vreest', is een uitdrukking die volgens Glas van toepassing is op veel Zeeuwen.
"Maar ik hoop echt dat we het vertrouwen kunnen geven dat we er bovenop zitten, dat het onderhoud op orde is en dat we naar de nabije en verre toekomst kijken en daar ook maatregelen voor treffen, zodat de klein- en achterkleinkinderen zich Zeeuw kunnen blijven voelen."
Interview met Deltacommissaris Peter Glas