Waterschapswegen open voor fietsers

OOST-SOUBURG - Volgens het waterschap komt minstens drie kwart van de buitendijkse onderhoudswegen, die worden aangelegd tijdens de kustversterking, daarvoor in aanmerking.
fietsroutes De wegen op en langs de zeedijken gaan onder meer deel uit maken van recreatieve fietsroutes. Er moet nog wel worden overlegd met enkele dijkeigenaren, pachters en andere gebruikers.