CDA verdeeld over plan Waterdunen

OOST-SOUBURG - Op 1 oktober moeten Provinciale Staten een besluit nemen over dat plan.
Waterdunen Waterdunen is een plan van de provincie om van 300 hectare landbouwgrond bij Breskens een natuur- en recreatiegebied te maken met een groot vakantiepark. Een aantal boeren zijn fel tegen het plan en zijn nog niet akkoord gegaan met de provincie over de verkoop van hun grond.
Verdeeldheid CDA Het CDA is de grootste partij in Provinciale Staten en de tien fractieleden zitten niet op één lijn over de mogelijkheid om grond te onteigenen. De partij vergadert woensdagavond met als doel toch een gezamenlijk standpunt te formuleren. Het CDA maakt ook deel uit van het dagelijks provinciebestuur, dat verder bestaat uit SGP, ChristenUnie en GroenLinks. Die partijen zijn dinsdagavond al bij elkaar geweest om te praten over de verdeeldheid binnen het CDA.