Op naar de meest bijvriendelijke provincie van Nederland, 'We kunnen dit alleen samen doen'

Alle Zeeuwse gemeenten én woningcorporaties gaan zich inzetten voor de bij. Volgende week donderdag sluiten ze zich samen met onder meer het waterschap aan bij het Platform Bijvriendelijk Zeeland. De bedoeling is om leefomstandigheden van bestuivende insecten, zoals de bij, te verbeteren en de biodiversiteit in Zeeland te versterken. De eerste resultaten van de grootschalige samenwerking moeten volgend voorjaar zichtbaar zijn.

Bij in een margrietenveld. (foto: André Vermeulen)

Het Platform BIJvriendelijk Zeeland werd in 2017 opgericht door Poldernatuur Zeeland, ZLTO en NBV. Bas Vroonland van het platform is blij dat zoveel organisaties aan het initiatief willen meewerken: "We kunnen dit alleen samen doen."

Woningcorporaties en bijen?

Want wat kunnen woningcorporaties voor de bijen doen? Simpel, zegt Vroonland. "Woningcorporaties hebben natuurlijk ook gronden die braak liggen of grote terreinen die ingericht kunnen worden. Als ze daar bijvriendelijke mengsels bij gebruiken of maaibeheer uitvoeren waarbij de grassen afgevoerd worden, zodat wilde planten weer ruimte krijgen, is dat ontzettend goed voor bestuivende insecten."

Datzelfde geldt voor het waterschap, vooral als wegbeheerder. "We zouden het fijn vinden als we samen met het waterschap ervoor kunnen zorgen dat Zeeland weer een bonte berm krijgt, met allerlei wilde planten in de berm."

Zwerm bijen in de lucht. (foto: Rudi Eijke)

Volgende week ondertekenen de nieuwe deelnemers niet alleen de 'Zeeuwse bijenstrategie', waarmee ze beloven bij te dragen om de meest bijvriendelijke provincie te worden, maar wordt er ook een symposium georganiseerd met workshops en lezingen.

Meer over dit onderwerp:
bijen bij Bijvriendelijk Zeeland
Deel dit artikel:

Reageren