Scholen overwegen schrappen vrije woensdagmiddag

OOST-SOUBURG - De Zeeuwse schoolbesturen willen dan vijf schooldagen maken van half negen tot twee uur.
De Archipelscholen, de koepel van openbare scholen op Walcheren, zijn ook van plan de schooltijden te veranderen. Voordeel is dat de buitenschoolse opvang de hele week door ongeveer even vol zit. De vrije woensdagmiddag zorgt nu nog wel eens voor problemen, zegt Cees Corstanje, directeur van de Archipelscholen.
De Archipelscholen willen de nieuwe schooltijden misschien volgend jaar al invoeren.