Karla Peijs: laatste kans voor Thermphos

MIDDELBURG - Veiligheid ontoereikend en verontrustend Dit voorjaar constateerde een groep inspecteurs van provincie, politie en arbeidsinspectie dat ondanks een dodelijk incident de veiligheid bij het bedrijf nog steeds 'ontoereikend en verontrustend' is.
>>Beluister hier de reactie van Karla Peijs aan de NOS over de rode kaart voor Thermphos
Optreden tegen Thermpos Bij Thermphos is het aantal milieu- en veiligheidsincidenten de afgelopen jaren flink toegenomen. Het ministerie van VROM heeft de provincie gevraagd om op te treden bij overtreding.
Wel wil de provincie Thermphos meer tijd geven om de situatie te verbeteren. De fosforproducent in Vlissingen-Oost is belangrijk voor de werkgelegenheid.

>> Hier hoort u om welke overlast het gaat die Thermphos veroorzaakt in de omgeving. Het verslag is van de NOS

>>Luister hier naar een boer uit de omgeving die praat over de uitstoot die overlast veroorzaakt. De bijdrage is van de NOS

>> Verschillende documenten van het ministerie van VROM zijn te lezen via de website van de NOS.