Stikstof: bouwprojecten liggen niet langer stil

Vanaf komende vrijdag worden weer vergunningen verleend voor stikstofgerelateerde projecten. Initiatiefnemers moeten vooraf kunnen aantonen dat er geen stikstof vrijkomt of terechtkomt in kwetsbare natuurgebieden.

Een gebouw in de steigers (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

De Raad van State zette in mei een streep door het Nederlandse stikstofbeleid en dus ook door de rekenmethode die in het verleden werd gehanteerd. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt niet genoeg bescherming aan zogenoemde Natura 2000-gebieden, oordeelde de Raad van State. De uitspraak had grote gevolgen voor projecten die zouden bijdragen aan de uitstoot van stikstof. Naar schatting werden 18.000 projecten in heel Nederland de dupe van de uitspraak, In Zeeland kwamen 618 projecten stil te liggen door de stikstofuitspraak.

Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes die de stikstofproblematiek onderzoekt, adviseerde het kabinet onlangs in een eerste rapport om in specifieke gebieden boeren uit te kopen en de maximumsnelheid op veel wegen te verlagen.

Mijlpaal

Dat projectontwikkelaars nu vooraf moeten aantonen of dat de uitstoot afneemt en zeker niet gaat stijgen is volgens gedeputeerde Anita Pijpelink een 'mijlpaal'. Volgens haar zijn de regels goed om de balans tussen economie en de natuur te herstellen. "Met de nieuwe beleidsregels komt er meer duidelijkheid voor Zeeuwse projecten, al is het slechts een eerste stap. Het verkrijgen van toestemming is in sterke mate afhankelijk van de aard van het initiatief, de locatie ten opzichte van de overbelaste Natura 2000-gebieden."

Vlot trekken

De nieuwe regels moeten de vastgelopen procedures vlot trekken. Zeeland gaat ook in overleg met het Rijk over het nemen van maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen. Over de invulling van een gedetailleerde aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies gezamenlijk in overleg met het Kabinet.

Meer over dit onderwerp:
vergunning stikstof
Deel dit artikel:

Reageren