Oosterschelde ideaal voor opwekking getijdenenergie

OOST-SOUBURG - Ecofys is één van de bedrijven die in de Westerschelde bij Borssele een proef doet met stroom uit eb en vloed. De resultaten van die proeflocatie zijn zo positief, dat het bedrijf nu op grotere schaal getijdenenergie wil opwekken.