Sterftecijfer Zeeuwse ziekenhuizen opnieuw gunstig

Voor het tweede achtereenvolgende jaar blijven beide Zeeuwse ziekenhuizen met hun sterftecijfers onder het Nederlandse gemiddelde. Dat blijkt uit de opgaven over 2018 van het ADRZ in Goes en Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen. Dit wordt jaarlijks berekend en alle ziekenhuizen zijn verplicht om het in oktober van het erop volgende jaar bekend te maken, als stok achter de deur om de kwaliteit te verbeteren.

Ziekenhuismonitor (foto: Pixabay)

Het cijfer heet HSMR en betreft niet het absolute aantal sterfgevallen in een ziekenhuis maar het aantal in verhouding tot wat je zou verwachten. De gemiddelde HSMR in Nederland is 100, het ADRZ had in 2018 een HSMR van 94 en Zorgsaam 97. Ook in 2017 bleven de beide Zeeuwse ziekenhuizen onder de honderd. Maar met name het ADRZ was in de jaren daarvoor (veel) hoger.

Bravis

Het ziekenhuis Bravis (met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal) had in 2018 een HSMR van 105, dus boven het Nederlandse gemiddelde. In onderstaande grafiek ontbreken de gegevens van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Die heeft nog niet alle gegevens ter beschikking gesteld.

HSMR is de afkorting van de Hospital Standardised Mortality Ratio. De HSMR vertelt hoe groot het verschil is tussen het werkelijke aantal sterfgevallen en het verwachte aantal in een ziekenhuis. Het verwachte aantal wordt berekend op basis van landelijke cijfers over vergelijkbare patiënten. Er wordt met name gekeken naar de aandoening, allerlei andere ziekten die zijn/haar levenskansen verkleinen en de leeftijd. Een ziekenhuis waarin de werkelijke sterfte en de verwachte sterfte precies gelijk zijn, heeft een HSMR van precies 100. Is de werkelijke sterfte lager, dan is de HSMR lager dan 100.

Betrouwbaarheid

De HSMR is eigenlijk een schatting en die heeft daarom ook een betrouwbaarheidsmarge. In dit geval een van 95 procent. Dat wil zeggen dat je met een zekerheid van 95 procent kunt zeggen dat het werkelijke cijfer tussen een bepaalde ondergrens en een bepaalde bovengrens ligt. In onderstaande tabel zijn de ondergrens en de bovengrens bij iedere HSMR van 2018 gegeven.

Betrouwbaarheidsmarges 2018

Ziekenhuis Ondergrens HSMR Bovengrens
ADRZ 85 94 103
Bravis 97 105 115
Zorgsaam 85 97 111
Meer over dit onderwerp:
ziekenhuis HSMR sterftecijfer
Deel dit artikel:

Reageren