Delen van stokoud lofdicht gevonden op wiel van Michiel de Ruyter

Op het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter, dat te zien is in het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen, is bij toeval een lofdicht uit 1833 gevonden. De vondst is vorige week gedaan. Het gedicht gaat over de heldendaden van Michiel de Ruyter.

Lofdicht op touwslagerswiel Michiel de Ruyter gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Het museum maakt een maquette van de lijnbaan waar Michiel de Ruyter in zijn jonge jaren aan het touwslagerswiel heeft gedraaid. De maten van het wiel moesten hiervoor opgenomen worden. Toen de experts dat deden zagen ze dat er stukjes papier aan het wiel zaten geplakt waarop woorden stonden.

Foto's

Van de papieren werden foto's gemaakt. Die zijn nader bestudeerd en gebleken is dat de stukjes tekst van een lofdicht zijn dat in 1833 is geschreven door de dichter Willem Hendrik Wansinck. De onderzoekers concluderen dat hij het heeft geschreven na een bezoek aan het museum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Middelburg. Daar werd het wiel toen tentoongesteld.

Dus helemaal onbekend is het gedicht niet, moet Pol Verbeeck van het maritiem museum in Vlissingen toegeven. Zo heeft het Zeeuwsch Genootschap een foto uit 1894 in de collectie waarop het touwslagerswiel te zien is met daarop het volledige gedicht. "Het staat sinds 1925 in Vlissingen en maakt al heel lang deel uit van onze collectie. Nu de vitrine opengemaakt moest worden, hebben we de flarden nog eens goed onderzocht," aldus Verbeeck. Volgens hem is het gedicht kenmerkend voor de heldenvering en vaderlandsliefde uit de negentiende eeuw. Ook de gezwollen taal die gebruikt wordt.

Het lofdicht in boekvorm is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter is beschermd cultuurerfgoed en maakt deel uit van de Canon van Nederland.

Lofdicht op touwslagerswiel Michiel de Ruyter gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Michiel de Ruyter (1607-1676) werkte na zijn schooltijd in Vlissingen op de lijnbaan bij de gebroeders Lampsins. Een lijnbaan was een werkplaats van een touwslager. De Ruyter draaide aan het grote wiel waarmee het scheepstouw werd gemaakt. Wegens baldadigheid werd de jonge raddraaier weggestuurd. In 1812 werd het wiel geschonken aan het Zeeuwsch Genootschap.

Biograaf Ronald Prud'homme van Reine betwijfelt of De Ruyter aan het betreffende wiel draaide en of het wel van de juiste lijnbaan komt.

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen Michiel de Ruyter muZEEum lofdicht
Deel dit artikel:

Reageren