Archeologisch onderzoek in Zaamslag

ZAAMSLAG - Het waterschap heeft de sloot bij Zaamslag drooggelegd, daarbij kwamen resten van een rode bakstenen muur uit de dertiende eeuw tevoorschijn.
Veel groter Dat in die buurt een oud hospitaal van de Tempeliers gestaan had was al bekend, want verderop in dezelfde sloot waren ook al resten gevonden. Het gebouw blijkt nu veel groter te zijn geweest dan gedacht. Een hospitaal was in die tijd niet zozeer een ziekenhuis als wel een gastenverblijf. De sloot wordt na het onderzoek weer volgezet met water.
Tempeliers De Orde van de Tempeliers of Tempelorde was een katholieke monnikenorde die ten tijde van de kruistochten oorlog tegen de moslims voerde in Palestina. Ze waren gestructureerd als een ridderorde en erg militair ingesteld. De orde is waarschijnlijk ontstaan uit een aantal vrijbuitende kruisvaarders en vervolgens officieel erkend door de Katholieke Kerk omstreeks 1129 en bleef vervolgens bijna 200 jaar bestaan. De Tempeliers werden uiteindelijk zo machtig en rijk dat de Franse koning Filips de Schone er alles aan deed om van hen af te komen. De Tempelridders waren ook berucht om hun buitensporige drankgebruik: "Zuipen als een tempelier".