'De overheid moet snel met een oplossing komen voor het stikstofprobleem, ik wil geen tweede bouwcrisis'

Zeeuwse bouwbedrijven zijn onzeker over hun toekomst. Vergunningen voor bouwprojecten worden niet of met vertraging uitgegeven, na het landelijke stikstofbesluit. Het is wachten op nieuwe wetgeving. Zo langzamerhand maken bouwbedrijven zich steeds grotere zorgen.

In het verleden was het geen probleem dat bouwbedrijven stikstof uitstootten in de buurt van beschermde natuurgebieden, mits zij er achteraf voor zorgden dat er gecompenseerd werd. In dat geval zorgde de gemeente of provincie ná de bouw voor bijvoorbeeld een uitbreiding van een natuurgebied. Deze manier van werken werd de Programma Aanpak Stikstof (PAS) genoemd.

De PAS werd in mei dit jaar afgeschaft door de Raad van State omdat deze niet overeenstemde met de Europese richtlijnen. Het is volgens deze richtlijnen namelijk niet de bedoeling dat er pas achteraf gekeken wordt naar de stikstofuitstoot. Dit zou op voorhand en tijdens de bouw moeten gebeuren.

Afgifte bouwvergunningen

Omdat de PAS werd afgeschaft en er nog geen nieuwe manier is gevonden voor de stikstofproblematiek rondom bouwbedrijven, zijn gemeentes voorzichtig met de afgifte van bouwvergunningen. Een bouwbedrijf moet aan de gemeente kunnen aantonen dat er geen stikstof door de bouw in een beschermd natuurgebied terecht komt.

Verschillende bedrijven laten hier rekenmethodes op los en daar komen verschillende uitkomsten uit, waardoor bouwbedrijven in onzekerheid zitten. "Wij hebben geen duidelijkheid. Iedereen doet maar wat, maar dat zou niet de bedoeling moeten zijn. We hebben een goede, duidelijke regelgeving nodig vanuit de overheid", aldus directeur Albert Maljaars van Bouwbedrijf Meliskerke.

Albert Maljaars kijkt naar de bouwgrond waarvoor hij moet wachten op een vergunning. (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen. Gemeentes geven wel weer vergunningen af voor de bouw van energie neutrale woningen. Maljaars: "Met deze woningen kunnen wij aan de gemeente aantonen dat ná de bouw van de woningen, er geen stikstof meer vrij komt, omdat de woningen totaal energie neutraal zijn. Maar voor de bouw of verbouw van andere woningen, krijgen we nog steeds geen vergunningen."

Zowel kleine als grote bouwbedrijven zijn met al deze onzekerheid bang voor de toekomst. "Mijn telefoon staat elke dag roodgloeiend", vertelt Martijn van Sabben, voorzitter van Bouwend Zeeland. "Iedereen zit met zo veel vragen. De toekomst is onzeker. Zolang er geen bouwvergunningen worden afgegeven, liggen projecten stil. Liggen deze projecten lang stil, dan hebben we een probleem", aldus Van Sabben.

Hoopvol

Albert Maljaars is niet bang voor de toekomst. "Angst is een slechte raadgever. Gelukkig hebben wij onze planning al goed gevuld en zijn we niet volledig afhankelijk van de nieuwbouw en vergunningen. Maar er zijn ook bedrijven die wel zitten te wachten op vergunningen en met gaten in hun planning zitten. Ik hoop gewoon dat de overheid snel met een oplossing komt, zodat wij weer volledig aan de slag kunnen en we niet wéér in een crisis terecht komen", aldus Maljaars.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland PAS stikstof bouwbedrijven
Deel dit artikel:

Reageren