Neerslagtekort in provincie nog steeds te hoog

Om het grondwater weer op peil te brengen, blijft het Waterschap Scheldestromen water vasthouden. Dat betekent dat sluizen en gemalen minder water afvoeren naar open water, wat normaal wel gebeurt tijdens het najaar en de winter.

Waterpeil Waterschap Scheldestromen (foto: Waterschap Scheldestromen)

Na 2018 bleek dat het langer aanhouden van het zogenoemde zomerpeil een zeer positief effect heeft op de grondwatervoorraad en de waterstanden, waardoor droogteschade beperkt bleef. Want net als 2018, kenmerkt het jaar 2019 zich ook door droogte, ondanks de gevallen neerslag van de afgelopen weken. Het tekort schommelt in Zeeland rond de 150 millimeter.

Neerslagtekort

Bij normaal najaars- en winterweer moet er in de sloten voldoende ruimte zijn om grote hoeveelheden neerslag te bergen. Vanwege het tekort is er nu nog voldoende ruimte om neerslag te bergen. Om het tekort zo veel mogelijk te compenseren, houdt het waterschap waar mogelijk de hogere waterstand van het zomerpeil aan. Afhankelijk van de neerslag de komende maanden blijft de maatregel voorlopig van kracht.

Verschillende waterpeilen

In de seizoenen hanteert het waterschap verschillende waterpeilen voor oppervlaktewater. In de zomer, wanneer het doorgaans droger is, wordt de waterstand in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand te beperken. In nattere perioden wordt het winterpeil gehanteerd. Er staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen, te bergen of af te voeren naar het buitenwater. In Zeeland gaat dat naar de Ooster- en Westerschelde en de Noordzee.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Deel dit artikel:

Reageren