Stichting Mentorschap wil minder afhankelijk worden

HULST - Nieuw plan Per april 2011 ontvangt de stichting geen subsidie meer van het Rijk. Bij de Raad van State ligt inmiddels een wetsvoorstel om de stichting financiëel meer mogelijkheden te geven. De stichting wil inkomsten genereren uit sponsoring, adoptie door particulieren en bijdrages van instellingen die voordeel hebben van de stichting. Het bedrag dat ze hieruit genereren willen ze laten verdubbelen door de provincie.
Stichting Mentorschap Zeeland De stichting koppelt vrijwillige begeleiders aan cliënten die niet meer zelfstandig kunnen functioneren, zoals dementerende ouderen en geestelijk gehandicapten. Er is een wachtlijst van 30 cliënten die zitten te wachten op een mentor. De stichting is daarom op zoek naar mentoren.