Jeugdzorg gaat opnieuw op de schop

Het kabinet grijpt in bij de jeugdzorg. Dat schrijven ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar die klagen dat zij onvoldoende geld krijgen om goede zorg te bieden. Het kabinet heeft nu aangekondigd een deel van de decentralisatie terug te draaien.

Bureau Jeugdzorg Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De jeugdzorg werd in 2015 overgeheveld naar de gemeenten omdat die beter in staat zouden zijn om zorg op maat te leveren. Die belofte is volgens de ministers 'onvoldoende ingelost'. "Hoewel er meer kinderen in beeld zijn dan voorheen, ontvangen zij niet altijd op tijd de hulp die zij nodig hebben", schrijven de ministers in hun brief.

Bezuinigen op zorg

Gemeenten moeten de laatste jaren geld bijleggen om de jeugdzorg te kunnen betalen. De gemeente Terneuzen besloot gisteren bijvoorbeeld dat er geen extra geld uitgetrokken wordt om het tekort op onder andere de jeugdzorg op te vangen, en Middelburg maakte vorige maand bekend de komende tijd flink te moeten bezuinigen op zorg vanwege de tekorten op de jeugdzorg.

Lees ook:

De ministers reageren met hun brief op een gezamenlijk rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg & Jeugd en Justitie & Veiligheid. De inspecties constateren dat de uitvoering van jeugdbescherming en -reclassering onder grote druk staat. Het verloop van personeel is te groot, de wachtlijsten te lang en er is geen financiële zekerheid voor deze organisaties.

Decentralisatie terugdraaien

Om die problemen op te lossen, willen De Jonge en Dekker de pleegzorg en jeugdhulp overdragen aan organisaties op regionaal niveau. Lichtere zorgtaken als opvoedondersteuning blijven wel bij de gemeenten.

De Zeeuwse gemeenten zijn blij dat het kabinet eindelijk inziet welke problemen er spelen en waardoor die veroorzaakt zijn, maar zeggen ook dat de voorgestelde maatregelen de druk niet wegnemen. Wethouder Derk Alssema, woordvoerder op dit gebied namens de Zeeuwse gemeenten, zegt juist dat er in Zeeland al heel intensief wordt samengewerkt.

Volgens Alssema blijven de problemen ook na deze maatregelen vooral van financiële aard. "Wij zijn met z'n allen nog steeds van mening dat we fors te weinig geld van het Rijk krijgen. Dit rapport laat duidelijk zien wat de gevolgen daarvan zijn", aldus Alssema.

Intervence

Ook Intervence is niet tevreden over hoe het nu gaat. Gert Cazemier, interim-directeur van de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie, zegt in gesprek te zijn met onder andere de gemeenten, maar denkt dat het nog jaren duurt voordat de problemen zijn opgelost. "We willen de hele keten fundamenteel herzien, want het moet beter", aldus Cazemier.

Cazemier is het met de Zeeuwse gemeenten eens dat de problemen alleen opgelost kunnen worden ner wel meer geld naar de jeugdzorg moet. Cazemier: "De verantwoordelijkheid is doorgeschoven naar de gemeenten, maar de benodigde middelen niet." Dit jaar heeft het kabinet al 420 miljoen euro extra uitgetrokken en de komende twee jaar is er jaarlijks 300 miljoen euro extra beschikbaar, maar volgens Cazemier is dat nog niet voldoende.

Meer over dit onderwerp:
jeugdzorg
Deel dit artikel:

Reageren