Zeeuwse wethouders naar Den Haag voor extra geld jeugdzorg

Zorgwethouders van negen Zeeuwse gemeenten reizen maandag 18 november af naar Den Haag. De bestuurders willen een signaal in de Tweede Kamer afgeven, omdat de tekorten in de gemeenten fors zijn, mede door de toegenomen vraag naar jeugdzorg.

In de zomer staakten jeugdzorgwerkers al en eisten meer geld (foto: ANP)

Wethouders uit Sluis, Terneuzen, Hulst, Kapelle, Borsele, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Goes zijn namens Zeeland vertegenwoordigd. Juist op maandag gaan de wethouders naar de Tweede Kamer omdat dan de begrotingsbehandeling Jeugd op het programma staat. Verwacht wordt dat er meer dan 125 bestuurders uit het hele land aanwezig zijn.

Een aantal jaar geleden heeft de Rijksoverheid zorgtaken die vallen onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) overgeheveld naar de gemeenten. Daarbij gaat het onder meer om de jeugdzorg. Bij die overheveling heeft het Rijk meteen bezuinigd, omdat gemeenten dichter op cliënten zitten en 'maatwerk' zouden kunnen leveren.

Meer geld nodig voor jeugdzorg

In de praktijk bleek dat er door die overheveling naar de gemeenten juist meer geld voor jeugdzorg nodig is. Lijntjes zijn korter, waardoor bewoners de zorg beter weten te vinden en er meer gebruik van maken. Daarnaast moeten gemeenten wennen aan de zorgtaken die zij van het Rijk overgenomen hebben.

Vorige week kondigde ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) aan in te grijpen bij de jeugdzorg. Een deel van de decentralisatie wordt teruggedraaid. "Hoewel er meer kinderen in beeld zijn dan voorheen, ontvangen zij niet altijd op tijd de hulp die zij nodig hebben", schreven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerste bijdrage niet genoeg

Voor de komende twee jaar trekt het kabinet al honderden miljoenen extra uit voor jeugdzorg, maar dat is volgens de wethouders niet genoeg. Volgens wethouder Derk Alssema van Goes worden er met die bijdrage financiële tekorten gedekt, maar gaapt er daarna weer een groot gat.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het nu tijd voor een structurele oplossing, omdat nu blijkt dat ook in 2019 de vraag naar jeugdzorg toeneemt. De Zeeuwse gemeenten vinden dat bij nieuwe taken ook goede randvoorwaarden horen en daar willen ze genoeg geld voor krijgen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Den Haag Zorg
Deel dit artikel:

Reageren