Dit gaat de provincie doen met 28 miljoen

Het was met bijna negen uur een lange vergadering en het ging alle kanten op. Van het ecologisch maaien van bermen tot zorgen om de kosten als de Marinierskazerne er toch niet gaat komen. De begroting van de provincie stond vandaag op het programma. Met 28 miljoen euro te besteden. Dit is wat er uiteindelijk besloten is.

(foto: Omroep Zeeland)

Vooropgesteld. Het is misschien een beetje saai, maar aan de grote lijnen die het provinciebestuur heeft uitgezet in september wordt niet getornd. Dat betekent dat het geld voor een groot deel gaat naar het inspelen op het veranderende klimaat, naar het overstappen op duurzame energie, slimmere mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en een campagne om Zeeland zichtbaarder te maken.

Vier partijen tegen

En, er gaat flink wat geld naar de Sloeweg, de Tractaatweg , Waterdunen, het Natuurpakket voor de Westerschelde, de Marinierskazerne en Thermphos. Alleen Forum voor Democratie, Partij Pro Zeeland, de SP en Partij voor Zeeland stemden tegen die grote lijnen, de begroting.

Succes voor spaarpaal

Enkele Statenleden wisten nog een succesje binnen te halen. Joan van Burg (SGP) pleitte voor de aanschaf van een spaarpaal ergens langs de weg in Zeeland en kreeg daar een meerderheid voor. "Iedereen die zich bijvoorbeeld houdt aan 50 kilometer per uur, krijgt een smiley op de paal te zien en dan wordt er ook een klein bedrag gestort in een mooi, lokaal project."

Dit is een spaarpaal die al in werking is (foto: Jacqueline Hermans)

In Brabant is al zo'n spaarpaal. In Eerde spaarden buurtbewoners 1.700 euro bij elkaar. Van dat geld is een buurtfeest georganiseerd. Provinciebestuurder Harry van der Maas vindt het een mooi initiatief. "Al hoop ik dat het geen tijdelijk effect is, dat als er geen paal meer staat, mensen weer harder gaan rijden."

Stikstof en Grevelingen

Er waren ook zorgen. Bijvoorbeeld over wat de provincie doet met de problemen met de stikstofuitstoot. De VVD vroeg om maatregelen. Kees Bierens: "We hebben veel last van Vlaamse uitstoot. Dat vergt een specifieke aanpak."

De VVD pleitte verder voor een kritische blik naar Natura 2000 gebieden in Zeeland, waaronder De Grevelingen. Bierens wil niet zo ver gaan om De Grevelingen als natuurgebied op te heffen. "Maar we moeten wel kijken of we natuurgebieden kunnen samenvoegen. We kunnen de natuur meer clusteren."

Flamingo's in de Grevelingen (archief) (foto: Omroep Zeeland)

GroenLinks is daar tegen. Verantwoordelijk bestuurder Anita Pijpelink stelde GroenLinks gerust: "We hebben niet de intentie om De Grevelingen de Natura 2000 titel af te nemen. Maar we gaan wel goed kijken samen met bijvoorbeeld boeren en natuurorganisaties hoe we met natuur moeten omgaan gezien de stikstofproblemen."

Jan Henk Verburg van de ChristenUnie behaalde ook een succesje. De partij wil een accu-wisselstation voor binnenvaartschepen die elektrisch varen. Dat is een soort container waar binnenvaartschepen hun accu's kunnen wisselen. Die moet ergens in Zeeland komen, waar is nog niet bekend. Zijn voorstel kreeg ook een meerderheid.

Binnenvaartschip in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Hannie Kool (CDA) maakte zich samen met PvdA en VVD sterk voor een proef om extra leraren voor het basisonderwijs aan te trekken. Het tekort loopt op tot 135 voltijdsbanen in 2024. De partijen denken er iets aan te kunnen doen door bijvoorbeeld ook te werven in België. Ook dat voorstel haalde het.

Provinciebestuurder Jo -Annes de Bat: "Eerst lag onze focus op het banentekort in de zorg. Nu gaan we ons richten op de tekorten in het onderwijs." Volgens De Bat ligt de bal wel bij het onderwijs zelf. "Wij willen faciliteren, meedenken, maar we gaan dit niet coördineren."

Provinciale Staten Zeeland (foto: ANP)

Eén partij oogstte applaus. Iedereen stemde voor het voorstel van Ton Veraart van D66. Hij opperde het invoeren van Max Mobiel of een vergelijkbaar initiatief in Zeeland. Dat is een soort pendeldienst die in Gent al bestaat. Max Mobiel bundelt pendelaars van en naar verschillende bedrijven op eenzelfde bedrijventerrein of industriezone en brengt hen tot aan de deur van hun bedrijf. Voordeel: er zijn minder particuliere auto's nodig.

Zorgen om Waterdunen en Marinierskazerne

Francois Babijn (Partij voor Zeeland) maakte zich druk over Waterdunen. "Hoeveel inkomsten is de provincie misgelopen door vertraging van Waterdunen? Bijvoorbeeld doordat toeristen nu nog niet in het natuurgebied tussen Breskens en Groede kunnen verblijven?" Anita Pijpelink is daar als provinciebestuurder verantwoordelijk voor. "We gaan er vanuit dat volgend jaar alles is afgerond. Dan kan het gebied ook geld gaan opleveren. Kunt u daar op wachten?"

In september presenteerde het provinciebestuur de begroting voor 2020. De coalitiepartijen (CDA, SGP, VVD en PvdA) benoemden toen vijf hoofdthema's. Dat waren: inspelen op het veranderende klimaat, werken aan de energietransitie, slimme mobiliteit ,ruimtelijke kwaliteit en de Staten vinden het belangrijk dat Zeeland zichtbaarder wordt buiten de provincie.

De coalitie wil dat het geld aan enkele grote projecten wordt gegeven: de Sloeweg N62, de Tractaatweg N62, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, de Marinierskazerne en Thermphos. Provinciale Staten praatten vandaag over die begroting en probeert via meer dan tien voorstellen (moties) aandacht te vragen voor andere onderwerpen.

Ook vroeg hij aandacht voor de Marinierskazerne. "Wat als de kazerne er toch niet komt, wat gaat dat ons kosten? Dat lees ik nergens." Provinciebestuurder Dick van der Velde reageerde daar kort en duidelijk op: "Daar wil ik niet over nadenken. Hij komt er. Ik ken geen andere berichten."

Voor het eerst geld uitgeven

Voor het eerst kan de provincie weer wat geld uitgeven. Door forse tegenvallers zoals de sanering van het terrein van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen kon dat jaren niet.

Maar nu werd er dus bijna negen uur gesproken over hoe de beschikbare 28 miljoen wordt verdeeld. Conclusie: de grote lijnen blijven overeind. En er komt aandacht voor de elektrische binnenvaart, het lerarentekort, de spaarpaal en Max Mobiel.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren