Voortgezet onderwijs groeit weer; tenminste... na 2032

Ze moeten allemaal nog geboren worden, de jongens en de meisjes die na 2032 het Zeeuwse voortgezet onderwijs gaan bevolken en er zelfs voor gaan zorgen dat alle scholen weer ietsje groeien. Maar uit de prognoses blijkt dat in 2032 de krimp op de middelbare scholen in onze provincie voorbij is. Het ministerie van Onderwijs baseert zich hierbij op de bevolkingsprognoses.

Zeeuws voortgezet onderwijs zal na 2032 weer gaan groeien (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment tellen de Zeeuwse middelbare scholen zo'n 18.800 leerlingen. Dat aantal zakt de komende jaren naar 16.500 in 2032. Daarna gaat de curve weer omhoog en in 2038 heeft het Zeeuwse onderwijs weer 17.700 leerlingen. Dat blijkt uit de cijfers die DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs heeft gepubliceerd.

Zeeuws-Vlaanderen

Opvallend is dat niet één regio een uitzondering vormt op deze trend. Zelfs de scholen die hun leerlingen krijgen uit de reformatorische gezinnen, met een gewoonlijk stabiele bevolkingsaanwas, moeten de komende jaren met getalsmatige krimp rekening houden en kunnen pas na 2032 weer extra leerkrachten inhuren. Andersom zien ook de scholen in de notoire Zeeuws-Vlaamse krimpgebieden zoals de gemeente Sluis en de gemeente Hulst hun cijfers vanaf 2032 weer ietsje omhoog gaan.

Toch moeten we ons volgens Piet de Witte, voorzitter van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen nog niet rijk rekenen. "De kinderen moeten nog worden geboren, dus kijken wij naar de leerlingen die nu op het basisonderwijs zitten. Voor de komende tien jaar weten we wat ons te wachten staat en zien we het leerlingenaantal dus nog dalen." Natuurlijk hoopt hij dat DUO gelijk heeft.

In 2038 heeft het Reynaertcollege in Hulst bijvoorbeeld nog 1.000 leerlingen. "Met zo'n aantal kan je nog wat. Maar, het is nog altijd onder de 1.200 leerlingen. Het is nergens vastgelegd, maar men gaat er wel vanuit dat dit de ondergrens is voor het aantal leerlingen dat op een middelbare school moet zitten." De Witte heeft samen met de VO-raad bij het Ministerie van Onderwijs aangeklopt om extra middelen te vragen voor scholen die weinig leerlingen hebben, maar wanneer ze wegvallen leerlingen soms twintig kilometer moeten reizen om naar school te kunnen.

Meer Zeeuwen

Als het gaat om Zeeuwen van alle leeftijden dan is er in Zeeland nog tot en met 2035 zelfs een kleine groei, blijkt uit de prognoses van de Databank van het ZB Planbureau. Onze provincie groeit namelijk naar 393.000 inwoners in 2032 en naar 396.000 in 2038, die voor een deel te danken is aan de verwachte toename van het aantal geboorten. Dat zijn bijna 13.000 Zeeuwen meer dan nu.

Op maandag 9 december wordt in het gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een conferentie gehouden over de toekomst van het onderwijs in onze provincie. Het gaat niet alleen over de bovengenoemde krimp/groei in het voortgezet onderwijs, maar ook over vernieuwingen in het basisonderwijs, de uitstroom van jongeren die buiten Zeeland gaan studeren en de aansluiting van de Zeeuwse scholen op de arbeidsmarkt.

Meer over dit onderwerp:
Onderwijs krimp leerlingental
Deel dit artikel:

Reageren