Een op de vier Zeeuwen hoeft plastic afval volgend jaar niet meer te scheiden

De gemeenten Terneuzen, Borsele, Reimerswaal en Noord-Beveland, doen mee aan een driejarige proef waarbij het plastic afval, blik en drankkartons gewoon bij het restafval mag worden gegooid en naderhand pas wordt gescheiden. Vandaag krijgen die inwoners hierover een brief en een folder op de mat. Borsele stuurt de brief en folder volgende week.

De boodschap lijkt verwarrend, maar is wel degelijk goed uit te leggen, zegt wethouder Jurgen Vervaet van Terneuzen. "Wij merken dat onze inwoners het afval nog steeds niet goed scheiden. We vinden zelfs elektronische apparatuur in de restafvalbak. Dat geeft aan dat we nog veel winst kunnen behalen."

Verwachting is dat het meer oplevert

"Door deze afvalstromen samen te laten gaan hopen we dat het uiteindelijke resultaat beter wordt", aldus Vervaet. "De verwachting is dat hierdoor vier keer zoveel plastic, blik en drankkartons eruit gehaald zullen worden bij de afvalverwerker Rijnmond dan dat het nu door de inwoner wordt gedaan. De rest moet natuurlijk wel nog steeds gescheiden worden."

Terneuzen, Borsele, Reimerswaal en Noord-Beveland scheiden plastic afval straks niet meer (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een driejarige proef bij Afvalverwerking Rijnmond, AVR, waar het grijze afval van alle gemeenten heen gaat. Zij draaien een proef waarbij een deel van de restafvalstroom met nieuwe scheidingsinstallaties die plastic, metaal en drankkartons van het restafval gescheiden wordt. Volgens AVR doen de scheidingsinstallaties dat beter dan dat mensen dat kunnen doen. Die afvalstroom van restafval met plastic, metaal en drankkartons noemt men PMD+.

De afvalstroom van plastic, metaal en drankkartons zonder het restafval heet PMD en wordt door de overige Zeeuwse gemeenten gebruikt. Daarvoor moet het restafval apart van plastic, metaal en drankkartons worden aangeboden.

Metaal

Vanaf volgend jaar mogen blikjes bij het plastic en de drankkartons worden verpakt en weggegooid. Dat geldt voor heel Zeeland. Tot nu toe worden blikjes van metaal overal bij het restafval gegooid.

Wat verandert er voor de vier gemeenten?

In Borsele en Reimerswaal wordt nu nog het plastic afval in doorzichtige plastic zakken aan huis opgehaald. In Terneuzen en Noord-Beveland brengen de inwoners het plastic afval weg naar verzamelcontainers. Vanaf 1 januari mag al dat plastic afval in de restafvalbak worden gestopt.

Waarom kiezen deze gemeenten om plastic niet meer apart op te halen?

De afvalscheiding door de inwoners zelf levert veel minder op dan mogelijk. Door nieuwe technieken worden meer verpakkingen van plastic en drankenkartons uit het afval gehaald. Daarom doen de vier gemeenten mee aan deze proef, die AVR kosteloos aanbiedt.

Waar kunnen mensen terecht met vragen?

Op de website wijdoenderest.nu kunnen inwoners informatie vinden. Daarnaast komt er nog een campagne 'Voor extra gemak, in de PMD+ bak'. Ook is er een filmpje waarin wordt uitgelegd wat er verandert.

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe zij omgaat met het afvalprobleem. Vanuit het Rijk heeft ze wel de opdracht gekregen om de hoeveelheid afval van 250 kilo per huishouden terug te brengen naar 100 kilo per huishouden in 2020. Niet iedere gemeente haalt deze doelstelling al. Daarbij wordt voortdurend vernieuwd in afvalland.

Waarom verzamelen de andere negen gemeenten het plastic afval wel apart?

Alle Zeeuwse gemeenten hadden aan de proef mee kunnen doen, maar bij AVR was er geen ruimte meer voor meer dan vier Zeeuwse gemeenten. Bovendien mogen gemeenten zelf weten hoe ze met afval omgaan. Sommigen blijven erop hameren om het afval zoveel mogelijk te scheiden. En vinden die boodschap belangrijk.

Deel dit artikel:

Reageren