Goese raad: We zijn gewoon niet kritisch en scherp geweest over het Omnium

"Een verstrekkend besluit op basis van onvoldoende doordacht beleid, ondoorzichtige informatie en een onvolledig marktonderzoek". Een motie die donderdagavond werd aangenomen door de Goese gemeenteraad laat geen spaan heel van het besluit in 2012 om het toenmalige zwembad Sportpunt Zeeland uit te breiden met een tropisch bos en een vernieuwde sportzaal.

De gemeenteraad van Goes in vergadering bijeen. (foto: Omroep Zeeland)

De motie van treurnis werd ingediend door de SGP/CU, de SP, het CDA en de Partij voor Goes. Ze werd ondersteund door de voltallige gemeenteraad.

Te rooskleurig voorgespiegeld

Over de besluitvorming van zeven jaar geleden staat in de motie dat 'het college niet ruiterlijk en helder is geweest over de magere onderbouwing van het grote plan [van de uitbreiding - red.] en geprobeerd heeft de zaken zo rooskleurig mogelijk voor te stellen'. Maar de gemeenteraad vond het te ver gaan om de toenmalige wethouder Jo-Annes de Bat uit te nodigen om uitleg te geven, zoals Nieuw Goes graag wilde.

Begrip voor treurnis

Wethouder Derk Alssema zei de motie van treurnis te begrijpen en te ondersteunen. Kijkend naar de toekomst zei hij dat er momenteel druk wordt gewerkt aan een nieuw businessplan. "De aanbevelingen van Berenschot worden in volle vaart opgepakt." Loes Meeuwisse, voor wie het de laatste vergadering als wethouder was, somde een aantal maatregelen op die al zijn genomen om het Omnium beter financieel te kunnen controleren.

Raadsleden trekken conclusie: gemeente nooit meer voor ondernemer spelen (foto: Omroep Zeeland)

Maar er was ook ruimte voor zelfkritiek. SP-fractievoorzitter en mede-indiener van de motie Floor van Lamoen zei: "Destijds hebben wij er allemaal vol aan meegedaan." Van Lamoen was in 2012 al gemeenteraadslid.

Basis voor de discussie was het rapport van adviesbureau Berenschot over het Omnium dat drie weken geleden verscheen. Hierin werd een analyse gemaakt van de besluitvorming, de realisatie, de exploitatie en het beheer van het sportcomplex.

Taakstraf

De humor kwam in het debat van Johnny Lukasse van de SGP/CU. Zij die destijds zo enthousiast waren over de plannen moesten van hem maar "een taakstraf krijgen om het tropisch bos te onderhouden."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Goes gemeenteraad Zuid-Beveland Omnium
Deel dit artikel:

Reageren