Rijstijltest en Voetstapsticker in de mobiliteitsweek

GOES - Rijsltijltest Een actie die deze week centraal staat is de rijstijltest. Deze test kun je doen bij verschillende rijscholen in het land. In Zeeland is rijschool Dek in Goes de enige. Het doel van deze rijstijltest is de ervaren autobestuurder bewust te maken van zijn eigen rijstijl met als doel automobilisten zuiniger en veilger te laten rijden.
Groene Voetstapstickers Basisschool De Leeuwerik uit Lewedorp is één van de negen basisscholen in de gemeente Borsele die meedoet aan de Europese Mobiliteitsweek. Bedoeling is dat de leerlingen milieuvriendelijk, dus per fiets, skates, step of te voet naar school komen. Voor elke heen- en terugreis dat ze niet per auto vervoerd worden krijgen ze een Groene Voetstapsticker. Uiteindelijk worden die landelijk ingezameld en in november aan de VN Klimaattop in Mexico aangeboden.