Bibliotheek 't Spui onderzoekt betrouwbaarheid Wikipedia

VLISSINGEN - De bibliotheek doet dat in opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken.
Scheldewerf 't Spui gebruikt voor het onderzoek gereedschappen van de voormalige Scheldewerf. Met behulp van oud-medewerkers worden de gereedschappen beschreven. Vervolgens wordt er gekeken wat er met de informatie gebeurt op Wikipedia.