27 miljoen euro om Zeeuws-Vlaanderen klaar te maken voor de toekomst

De provincie en de Economic Board Zeeland willen Zeeuws-Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst en presenteren daarom een nieuw plan: Zeeuwen zelf aan zet. Maar dat plan kost geld, 27 miljoen euro. Een deel daarvan, 9,4 miljoen euro, vraagt de provincie aan Den Haag. De rest van het bedrag moet opgehoest worden door gemeenten, bedrijven, onderwijs en zorginstellingen in de regio.

In de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen kunnen er zes tot acht grote windmolens bij komen. (foto: Ria Overbeeke)

De provincie wil dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen meer betrokken raken bij elkaar en bij de regio. Er komt een inwonerspanel waarin mensen hun mening kunnen geven over zaken die spelen. Op die manier hoopt de provincie dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen meer van zich laten horen.

Arbeidsmigranten

Verder krijgen verschillende boerenbedrijven de kans om mee te doen aan projecten om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. En er wordt ingezet op arbeidsmigranten. Zo is het de bedoeling dat er een test voor tijdelijke huisvesting binnen en buiten de bebouwde kom komt. Op die plekken moeten dan ook voorzieningen bij worden gebouwd zodat arbeidsmigranten zich sneller thuis gaan voelen.

Geld uit de Regio Deal pot

Het geld dat de provincie hiervoor nodig heeft komt voor een deel uit de Regio Deal pot. Maar wat is dat ook alweer? Vorig jaar riep minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deals in het leven. Dat is een pot met geld waarop regio's in heel Nederland aanspraak kunnen maken. Doel is om de regio te versterken en toekomstbestendig te maken.

Er was bij de start een budget beschikbaar van 950 miljoen euro voor de jaren 2018 tot en met 2022. Zeeland vroeg vorig jaar ook al om geld en kreeg toen 35 miljoen euro om te besteden aan de Zeeuwse economie.

Rijdende Rechtspraak

De provincie wil een deel van het geld gebruiken om voorzieningen flexibel te maken en afstanden te verkleinen. Zo moet Zeeuws-Vlaanderen een soort rijdende rechter krijgen. Dat is een bus die door heel Zeeuws-Vlaanderen rijdt en waarin je geschil of zaak behandeld kan worden op locatie. Het moet als oplossing dienen voor het groeiende aantal juridische procedures.

Ook onderwerpen als openbaar vervoer, onderwijs op afstand en grensoverschrijdend werken en leren staan op het lijstje van de provincie, maar alleen als inwoners, bedrijven en organisaties zelf ook de handen uit de mouwen willen steken én financieel bijdragen. Komend voorjaar maakt Den Haag bekend of Zeeland de gevraagde 9,4 miljoen euro krijgt.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren