Meer bedrijvigheid op de boerderij, aantal banen in agrarische sector gestegen

De werkgelegenheid in de Zeeuwse landbouw is voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen. Er kwamen in 2019 ten opzichte van 2016 870 banen bij. Daarvan worden er maar 300 ingevuld door meewerkende gezinsleden. De toename is dus vooral te danken aan banen voor arbeidskrachten van buiten het eigen boerengezin. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

(foto: Omroep Zeeland)

Vooral boven de Westerschelde zijn extra mensen aan de slag in akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. In Zeeuws-Vlaanderen is er sprake van een kleine groei. Zeeland volgt hiermee een landelijke trend.

Grafiek

Bekijk de ontwikkeling per regio in onderstaande grafiek. Traditioneel is de meerderheid van de arbeidskrachten op de boerderij ook lid van het gezin. Maar in Midden- en Noord-Zeeland is er een wat groter aandeel medewerkers van buiten het gezin en dat aandeel is stijgende. Het CBS heeft per jaar de banen geteld van mensen in de landbouw voor zover het regelmatig werk betreft en ook contracten voor onbetaalde tijd.

Meer over dit onderwerp:
werkgelegenheid landbouw
Deel dit artikel:

Reageren