Tholenaren verre van dol op arbeidsmigranten

Meer dan de helft van de Tholenaren wil niet dat er arbeidsmigranten in zijn of haar woonplaats worden gehuisvest. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente hield onder de inwoners. De enquête is verstuurd naar alle huishoudens op Tholen. 1.198 inwoners hebben de enquête ingevuld.

Tholen (foto: Omroep Zeeland)

In totaal gaf 51 procent van de Tholenaren aan dat arbeidsmigranten wat hun betreft niet welkom zijn. 23 procent van de respondenten zegt het juist een positieve zaak te vinden als er arbeidsmigranten in de gemeente komen wonen.

Als er toch arbeidsmigranten naar Tholen komen, dan vindt 56 procent van de geënquêteerden dat die buiten het dorp of de stad gehuisvest moeten worden, het liefst op het erf bij een tuinder of agrariër. Of anders aan de rand van het dorp in leegstaande gebouwen. Op dit moment zijn er naar schatting zo'n 450 arbeidsmigranten op Tholen. 65 procent daarvan werkt in de landbouw.

Geluidsoverlast en parkeeroverlast

Ook bij de andere stellingen in de enquête zijn Tholenaren negatief over arbeidsmigranten. Op de vraag of arbeidsmigranten ingeschakeld mogen worden om in Nederland te werken geeft 41 procent van de ondervraagden aan dit negatieve ontwikkeling te vinden. 27 procent vindt het wel goed als arbeidsmigranten naar Nederland komen. 31 procent is neutraal.

Zes op de tien ondervraagden zegt ervaring te hebben met arbeidsmigranten. Daarvan heeft meer de dan helft een negatieve ervaring. Vooral vanwege geluidsoverlast en parkeeroverlast willen de ondervraagden geen arbeidsmigranten in de directe woonomgeving. Ook woningtekort en verloedering worden genoemd als reden, net als cultuurverschillen en onveiligheid.

Vrijwel niemand wil meewerken

In de enquête is ook gevraagd of inwoners willen meedenken over dit onderwerp, maar daar heeft vrijwel niemand trek in: 90 procent geeft aan daar geen interesse in te hebben. Klik hier voor het hele onderzoeksrapport.

Meer over dit onderwerp:
Tholen enquête arbeidsmigranten negatief
Deel dit artikel:

Reageren