Steeds meer sterfgevallen door valpartijen in Zeeland

In Zeeland stierven vorig jaar 95 mensen na een val, voornamelijk 75-plussers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat op deze manier overlijdt, blijft toenemen. Vergeleken met vijftien jaar geleden is het aantal slachtoffers in Zeeland zelfs verdubbeld. Dat probleem doet zich ook in de rest van Nederland voor.

Een oudere vrouw met een rollator (archieffoto) (foto: ANP)

In Zeeland stierven vorig jaar vooral vrouwen door een valpartij, van de 95 doden was twee derde vrouw. Niet heel vreemd, vrouwen worden nou eenmaal ouder en de meeste fatale valpartijen - veertig procent - komen voor in de leeftijdsgroep 90 jaar of ouder. Eén op de tien slachtoffers is jonger dan 75. Relatief gezien komt Zeeland qua fatale valpartijen uit op een gedeelde zesde plek met Noord-Brabant. Limburg staat op één.

Aantal fatale valpartijen in Zeeland neemt toe

De afgelopen jaren nam het aantal fatale valpartijen in heel Nederland toe, ook in Zeeland. Kijkend naar de afgelopen vijftien jaar, was het aantal slachtoffers in 2006 het laagst: 31 Zeeuwen overleden toen na een val. Vier jaar later was dat aantal verdubbeld naar 67. Tussen 2010 en 2016 schommelde het aantal slachtoffers tussen de 52 en 74 slachtoffers, in 2017 steeg dat aantal naar 92.

Die stijging komt deels doordat het aantal ouderen toeneemt. "Ze staan minder sterk op hun benen en hebben broze botten", licht Dick ter Steege van het CBS toe. "Maar ook dementie speelt een rol." Maar vergrijzing is volgens het CBS niet de enige verklaring. Ook relatief gezien neemt het aantal dodelijk valpartijen toe. Hoe dat komt, heeft het CBS niet onderzocht.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland CBS fatale valpartijen
Deel dit artikel:

Reageren