Zeeuws-Vlaamse steenuilen in glijvlucht omlaag

Het aantal steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen is in vier jaar tijd met 21 procent afgenomen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de natuurbeschermingsverenigingen De Steltkluut en 't Duumpje. In 2015 werden in deze streek, van oudsher een belangrijk leefgebied, nog 348 steenuilen geteld en nu zijn het er nog maar 275.

(foto: OZ )

Vandaag verscheen het rapport van de beide natuurbeschermingsvereniging, waaraan 38 vrijwilligers mee hebben gewerkt. Steenuilen worden in Zeeuws-Vlaanderen ook wel poepuulen genoemd, omdat ze in de zomer als gevolg van hun dieet opvallend veel dunne ontlasting hebben.

Glijvlucht

Steenuilen komen van oudsher vaak voor in het westen van West-Zeeuws-Vlaanderen, met name in de Biezen bij Eede. Een ook veel op de grens van Oost- en Midden-Zeeuws-Vlaanderen, met name ten noorden van Zaamslag en tussen Koewacht en Axel. Het gaat in deze gebieden om drie tot zes steenuilen per vierkante kilometer. Maar de aantallen maken een glijvlucht omlaag.

De afname wijt de opsteller van het rapport, Alex de Smet, onder meer aan het verkeer, want jonge uilen die pas zijn uitgevlogen worden meer dan eens aangereden. Ook honden, katten en steenmarters hebben het op de uilen voorzien. Het leefgebied van de uilen wordt door de bouw van nieuwe woonwijken steeds kleiner en de sloop van van oude, leegstaande gebouwen is evenmin goed voor deze roofvogel. Steenuilen nestelen nogal eens onder oude asbestdaken en raken letterlijk dakloos als die daken worden opgeruimd. Daarnaast verdwijnen er ook steeds meer knotwilgen.

Nestkasten

Door het plaatsen van nestkasten en het terugbrengen van knotwilgen in het landschap worden steenuilen geholpen hun nesten te bouwen. Om ze voldoende voedsel te laten vinden moeten er rond het boerenerf weer meer houtsingels komen. Ook is het plaatsen van houtstapels behulpzaam: die trekken kleine dieren aan, dus voedsel voor de volwassen uilen en ze zijn tegelijk ook beschutting voor jonge pas uitgevlogen steenuilen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
steenuil
Deel dit artikel:

Reageren