Zeeland 'kampioen' binnenhalen Europese subsidie

Zeeland is met 3,3 miljoen euro kampioen in het binnenhalen van Europese subsidies. Dat zegt provinciebestuurder Anita Pijpelink met enige trots. Dat Europese geld gaat naar onder meer welzijnsprojecten voor ouderen en onderwijs voor kwetsbare jongeren. Zeeuwse bedrijven en instellingen leggen zelf 2,2 miljoen euro bij.

Het Europese geld gaat onder meer naar welzijnsprojecten voor ouderen (foto: Omroep Zeeland)

Een van de projecten die Europese subsidie heeft gekregen is HAIRE. De initiatiefnemers van dit project willen in Zeeuwse plattelandsgemeentes voor goede zorg en dienstverlening voor ouderen zorgen. De gemeente Goes krijgt geld voor ENSURE, een plan om kwetsbare mensen meer te betrekken bij de maatschappij. En de Stichting Pro Work krijgt geld voor 'Speed-you-up' om het aantal jongeren die geen opleiding of training volgen en ook niet werken, te verminderen.

Het geld gaat niet alleen naar zorg, welzijn en onderwijs. Maar ook naar fundamenteel onderzoek. Bijvoorbeeld naar de gevolgen van de dijkdoorbraak bij de Hedwigepolder.

'Goede samenwerking, goed papierwerk'

Pijpelink heeft een verklaring voor de Europese successen. "We werken in Zeeland met alle partijen goed samen. Dus het bedrijfsleven, instellingen en de politiek. Ook ondersteunt de provincie bij het invullen van al het papierwerk, zodat de aanvragen van goede kwaliteit zijn. Dat was in het verleden wel eens anders."

Subsidie voor kustgebieden

Een keer per jaar per jaar brengt adviesbureau Erac een rapport uit over de Europese subsidieprogramma's. Bij het zogenoemde Interreg 2 Zeeën Programma, waar ook andere kustgebieden als België en het Verenigd Koninkrijk onder vallen, zijn achttien projecten ingediend. Daarvan zijn er negen goedgekeurd. En van die negen goedgekeurde projecten hebben er zes één of meer Zeeuwse partners.

Meer over dit onderwerp:
europese subsidie provinciebestuur
Deel dit artikel:

Reageren