Toekomst Zeeuwse zorgboerderijen onzeker

Het is onzeker of zorgboerderijen vanaf volgend jaar nog zorg kunnen leveren. Bij de nieuwe contractering door Zeeuwse gemeenten vielen zij buiten de boot. De grote vraag is of zorgboerderijen en andere kleine jeugdhulppraktijken onderdak kunnen vinden bij grotere zorgorganisaties.

Zorgboerderijen geven bijvoorbeeld training aan autistische kinderen of kinderen met leerproblemen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse gemeenten tekenen vandaag nieuwe contracten met zorgaanbieders in de jeugdhulp. De gemeenten willen de bureaucratie drastisch terugdringen en gaan van tweehonderd aanbieders nu, naar honderd volgend jaar. De zorgboerderijen hebben meegedaan met de aanbesteding, maar hebben geen nieuwe contracten gekregen. Ook bij andere zorgaanbieders als kleine psychologenpraktijken speelt hetzelfde probleem.

De zorgboerderijen geven dagbesteding, crisisopvang, logeeropvang en jeugdhulp aan kinderen en jongeren met bijvoorbeeld leerproblemen, autisme of een verstandelijke beperking. Enkele honderden kinderen en jongeren in Zeeland krijgen therapie, training of zorg op een zorgboerderij.

Onzeker of alle kinderen volgend jaar nog zorg krijgen op de zorgboerderij (foto: Omroep Zeeland)

De zorgboerderijen zijn nu in onderhandeling met grote zorgaanbieders als Juvent of Tragel. Onder de paraplu van deze grote zorgorganisaties, die wél een contract hebben, kunnen zij als onderaannemer hun diensten blijven aanbieden, zoals een stukadoor als onderaannemer voor een bouwbedrijf werkt.

De zorgboeren die Omroep Zeeland heeft gesproken willen daar nu niet over naar buiten treden. De onderhandelingen lopen nog. Niet alle zorgboeren zijn somber. De boerderijen bieden volgens hen specifieke kleinschalige zorg, die een goede aanvulling is op zorg van grote jeugdzorgorganisaties.

Het is afwachten of alle zorgboerderijen en andere kleine jeugdhulppraktijken onderdak vinden bij grotere zorgorganisaties. Naar verwachting zal voor een aantal organisaties het doek vallen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren